15 jaar Interkerkelijk Mannenkoor

Hiep, hiep, hoera: 15 jaar Interkerkelijk Mannenkoor

in shanty stijl

“IT LJOCHTBEAKEN”!!!

Dit bijzondere 43-koppige mannenkoor uit Haulerwijk/Waskemeer e.o. werd op 17 september 2002 opgericht met als dirigent-accordeonist Jaap Kuperus. Tot nu toe bracht ‘It Ljochtbeaken’ één dvd en drie cd’s uit en trad het gemiddeld zo‘n 15 keer per jaar op in kerken, feesttenten, zorgcentra, sporthallen, enz.

De feestelijke mijlpaal gaat het koor vieren met een jubileumconcert op

zondagmiddag 12 november vanaf 16.00 uur in de Kruiskerk te Burgum.

U bent daarbij van harte welkom! De meest populaire liederen van de afgelopen 15 jaar gaan we die middag laten horen. Het belooft een heel fijn zang-uur te worden!

En…….de toegang is gratis!

Een nieuw ljochtbeaken voor It Ljochtbeaken

Na 14 jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van ons oude en vertrouwde ljochtbeaken. Op de nieuwjaarsborrel van het koor op drie januari presenteerde onze dirigent Jaap Kuperus ons nieuwe Ljochtbeaken. Hopelijk kunnen we hier weer jaren mee vooruit.

Geslaagde presentatie derde CD “It Ljochtbeaken”

Ongeveer 300 zanglustigen hebben vrijdagavond 25 november j.l. genoten van “It Ljochtbeaken”, dat die avond zijn derde cd ‘Zingend Getuigen’ presenteerde in KC ‘De Oerdracht’ te Haulerwijk. Als gasten waren aanwezig de zingende tweeling Peter en Engbert Braam, bekend als de Friese Simon & Garfunkel.

De presentatie was in handen van Froukje Wesseling.

Al met al was het een prachtige zangavond!

Optreden 250!

Zondagmorgen 27 maart 2016: als Ljochtbeakens verzorgden we een optreden in de PKN-kerk te Warten.
Die datum was het Eerste Paasdag en dus feest, want Jezus had de dood overwonnen!

Het was ook tegelijk een beetje feest in ons koor, want in Warten was het ons 250-ste optreden in 13,5 jaar! Reden om de vlag uit te steken. Bescheiden als we zijn, was een klein vlaggetje met plakgum bevestigd op de accordeon van Jaap.

We zongen weer prachtige liederen tijdens de vrolijke kerkdienst en spraken de wens uit dat er nog veel optredens mogen volgen!!

dsc_0950a

It Ljochtbeaken 12 ½ jaar!

Op dinsdag 17 maart 2015 was het precies 12 ½ jaar geleden dat ons fantastische mannenkoor werd opgericht.
Reden voor het bestuur om tijdens de oefenavond een week later daaraan enige aandacht te besteden en wel in de vorm van een traktatie van een heerlijke koek tijdens de eerste pauze en een ‘deftige’ bonbon tijdens de tweede pauze. Overbodig te vermelden dat beide traktaties super in de smaak vielen!
De wens werd uitgesproken dat we nog lange tijd mogen zingen met veel plezier en……tot eer en lof van onze Hemelse Vader!

GEZEGEND JUBILEUMCONCERT “IT LJOCHTBEAKEN”

Naar schatting 550 aanwezigen hebben genoten van het jubileumconcert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van  “It Ljochtbeaken” o.l.v. “ons eigen Jaap Kuperus.
Thuisbasis Kerkelijk Centrum ‘De Oerdracht’ was voor deze gelegenheid prachtig versierd met bloemen, slingers, ballonnen en dito sfeerverlichting.

De toon van deze feestelijke avond werd al gelijk bij aanvang gezet  door het mannenkoor, dat zingend en klappend de kerkruimte kwam binnenlopen en het massaal opgekomen publiek daarbij met zijn enthousiaste zang wist mee te slepen.
Medewerkers aan deze avond waren het zangduo Marcel & Lydia Zimmer (bekend van EO-tv) en toporganist Ronald Knol, die de aanwezigen volop wisten te boeien met hun zang en orgelspel. Ook voor de samenzang was voldoende tijd ingeruimd.
Het afwisselende programma, waarbij dankbaarheid en lofprijzing richting onze Heer en Heiland centraal stonden, werd op een spontane manier gepresenteerd door Froukje Wesseling.

Als Ljochtbeaken verzorgden we  drie prachtige optredens waarbij rustige / gevoelige  en ‘drukke’ liederen in shanty-stijl elkaar afwisselden. En zo nu en dan werd het publiek ook bij hun zang betrokken.
Een leuk filmpje, gemaakt door koorlid Anne Vogelzang, werd vertoond en ging over het reilen en zeilen van de Ljochtbeakens.
Een primeur voor ons was dat voor het eerst in zijn 10-jarig bestaan niet een solist, maar een soliste een welkome aanvulling aan het koor gaf in de persoon van de nieuwe predikante van de plaatselijke PKN-gemeente, dominee Ineke van den Beukel.
Zij zong vol overgave samen met ‘de mannenbroeders’ het mooie lied: “Geef de kinderen een wereld”.
Gekscherend werd door Jaap opgemerkt dat de kerkenraad straks met een probleem te maken krijgt vanwege het feit dat dit lied zeker een ‘hit’ gaat worden en dominee Ineke daardoor ’s zondags minder vaak op de preekstoel kan staan vanwege haar deelname aan de vele kooroptredens die volgen. En die vinden bijna altijd op een zondag plaats ……!

Een verrassend optreden was het “Groot Koor Haulerwijk”, waarbij het publiek werd uitgenodigd om samen met “It Ljochtbeaken” enkele vrolijke en bekende geestelijke liederen te zingen. Van deze gelegenheid werd ruimschoots gebruik gemaakt en het ad-hoc-koor van ongeveer honderd zanglustigen zong de sterren van de hemel onder leiding van Jaap op accordeon.

Koorvoorzitter Anne Hof bedankte aan het eind van de jubileumavond alle medewerkers met vanzelfsprekend een bloemetje daarbij.
Onder de feestelijke orgelklanken van Ronald Knol verlieten de aanwezigen al of niet zingend de kerk. En “It Ljochtbeaken” maakt zich op voor z’n 192-ste optreden en z’n derde cd!
We mogen terug zien om een bijzonder gezegende avond waar we onze Heer dankbaar voor zijn!

Jaap in de VUT!

Op 15 juli 2011 is het dan zover; “onze Jaap” gaat in de VUT en vandaag is er een receptie tussen 16.00 uur en 18.00 uur in de Paadwizer waar Jaap maar liefst 22 jaar als directeur aan verbonden is geweest.
 
Natuurlijk voor ons als koor en geweldige gelegenheid om Jaap eens flink in het zonnetje te zetten. Zo werd er door het bestuur ( Behalve Jaap natuurlijk) bedacht om Froukje Wesseling er ook bij te betrekken. Ze werd gebeld en was direct bereid mee te doen. Tijdens de eerste vergadering met haar werd er besloten dat we 3 liederen zouden gaan zingen. Een VUT lied werd gemaakt op het bekende “Do Lord”,  een danklied op”Tel uw zegeningen” en Jaap zijn favoriet; “ik wil wat me u praten Heer”  De eigengemaakte liederen werden tijdens een avond ( natuurlijk weer zonder Jaap) ingestudeerd. 

Omdat er dikwijls wordt gesproken over een bus voor het koor leek het ons leuk om met de bus te gaan. Hier werden grote posters met teksten voor gemaakt welke we op de bus van Wiebenga uit Siegerswoude mochten plakken. Alleen al om dit stukje met de bus te gaan was fantastisch, de koorleden zongen dan ook uit volle borst, we gaan nog niet naar huis. Onze dank gaat uit naar Fa. Wiebenga!

Vanaf onze vaste vertrek plek in Waskemeer stapten we op de bus en konden we Jaap en Froukje die buiten al op ons stonden te wachten, verrassen. Een grote verrassing was het zeker voor Jaap die helemaal van niets wist. Een extra bijzonder moment was voor Jaap dat Froukje Wesseling ook uit de bus stapte, de foto’s spreken voor zich.
De accordeon was al geregeld en gingen zo met z’n allen naar binnen om het podium te bestijgen om voor en met Jaap te zingen.

Omdat we als koor ook wel eens Jaap wilden zijn, deden we als koorleden een speciaal Jaap-masker voor en waren  de ‘sjongboeken’ omgetoverd tot accordeons. Uit volle borst hebben we gezongen op de wijze van “Do Lord”  JAAP IS DE MOTOR VAN HET KOOR!  Jaap zijn  vrouw Froukje was deze dag jarig, vanzelfsprekend hebben we met z’n allen voor haar gezongen.

Al met al een zeer geslaagde missie waar we met z’n allen heel erg van hebben genoten. In 8 jaar Ljochtbeaken hebben we veel mooie momenten meegemaakt maar dit was wel het absolute hoogtepunt.

Er wordt wel eens gezegd; wat een mens geeft krijgt hij terug. Daarom Jaap (motor van het koor)  geniet samen met diegene die je dierbaar zijn, onder Gods zegen,  van je dik verdiende VUT!