Een nieuw ljochtbeaken voor It Ljochtbeaken

Na 14 jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van ons oude en vertrouwde ljochtbeaken. Op de nieuwjaarsborrel van het koor op drie januari presenteerde onze dirigent Jaap Kuperus ons nieuwe Ljochtbeaken. Hopelijk kunnen we hier weer jaren mee vooruit.