GEZEGEND JUBILEUMCONCERT “IT LJOCHTBEAKEN”

Naar schatting 550 aanwezigen hebben genoten van het jubileumconcert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van  “It Ljochtbeaken” o.l.v. “ons eigen Jaap Kuperus.
Thuisbasis Kerkelijk Centrum ‘De Oerdracht’ was voor deze gelegenheid prachtig versierd met bloemen, slingers, ballonnen en dito sfeerverlichting.

De toon van deze feestelijke avond werd al gelijk bij aanvang gezet  door het mannenkoor, dat zingend en klappend de kerkruimte kwam binnenlopen en het massaal opgekomen publiek daarbij met zijn enthousiaste zang wist mee te slepen.
Medewerkers aan deze avond waren het zangduo Marcel & Lydia Zimmer (bekend van EO-tv) en toporganist Ronald Knol, die de aanwezigen volop wisten te boeien met hun zang en orgelspel. Ook voor de samenzang was voldoende tijd ingeruimd.
Het afwisselende programma, waarbij dankbaarheid en lofprijzing richting onze Heer en Heiland centraal stonden, werd op een spontane manier gepresenteerd door Froukje Wesseling.

Als Ljochtbeaken verzorgden we  drie prachtige optredens waarbij rustige / gevoelige  en ‘drukke’ liederen in shanty-stijl elkaar afwisselden. En zo nu en dan werd het publiek ook bij hun zang betrokken.
Een leuk filmpje, gemaakt door koorlid Anne Vogelzang, werd vertoond en ging over het reilen en zeilen van de Ljochtbeakens.
Een primeur voor ons was dat voor het eerst in zijn 10-jarig bestaan niet een solist, maar een soliste een welkome aanvulling aan het koor gaf in de persoon van de nieuwe predikante van de plaatselijke PKN-gemeente, dominee Ineke van den Beukel.
Zij zong vol overgave samen met ‘de mannenbroeders’ het mooie lied: “Geef de kinderen een wereld”.
Gekscherend werd door Jaap opgemerkt dat de kerkenraad straks met een probleem te maken krijgt vanwege het feit dat dit lied zeker een ‘hit’ gaat worden en dominee Ineke daardoor ’s zondags minder vaak op de preekstoel kan staan vanwege haar deelname aan de vele kooroptredens die volgen. En die vinden bijna altijd op een zondag plaats ……!

Een verrassend optreden was het “Groot Koor Haulerwijk”, waarbij het publiek werd uitgenodigd om samen met “It Ljochtbeaken” enkele vrolijke en bekende geestelijke liederen te zingen. Van deze gelegenheid werd ruimschoots gebruik gemaakt en het ad-hoc-koor van ongeveer honderd zanglustigen zong de sterren van de hemel onder leiding van Jaap op accordeon.

Koorvoorzitter Anne Hof bedankte aan het eind van de jubileumavond alle medewerkers met vanzelfsprekend een bloemetje daarbij.
Onder de feestelijke orgelklanken van Ronald Knol verlieten de aanwezigen al of niet zingend de kerk. En “It Ljochtbeaken” maakt zich op voor z’n 192-ste optreden en z’n derde cd!
We mogen terug zien om een bijzonder gezegende avond waar we onze Heer dankbaar voor zijn!