Optredens

04-02-2024 De Bining Haulerwijk

16-12-2023 Volkskerstzang Haulerwijk

12-12-2023 Leger des Heils Leeuwarden

19-11-2023 Het Lichtpunt Kollumerzwaag

08-10-2023 Het Lichtpunt Kollumerzwaag

23-09-2023 Holwerd

17-09-2023 De Schakel Drachten

01-03-2020 Baptisten gemeente Kollummerzwaag

Na ons uitgestelde optreden van 9 februari i.v.m. met de storm vertrokken we op 1 maart om 18.20 uur uit Waskemeer voor een zangdienst naar de Baptistengemeente in Kollumerzwaag. Na een omweg arriveerden we om 19.00 uur op de bestemming, er waren toen nog niet veel koorleden aanwezig maar langzamerhand kwamen er steeds meer binnen druppelen.

 

De dienst begon om 19.30 uur, voor dienst hebben we als koor nog 2 liederen gezongen.

 • Zeg het aan Jezus.
 • Men spreekt van een tuin.

 

Er werd geopend met gebed, en werden we welkom geheten. Jaap vertelde dat het ons derde optreden was in deze kerk en dat we in 2004 en 2007 eerder te gast waren. Ook werd er door een koorlid gezegd dat er hier een gedeelte van de eerste cd  van het koor is opgenomen.

 

Hierna zongen we drie liederen.

 • Lied van Paulus
 • In de stille binnenkamer
 • Sinds Jezus nu woont in mijn hart.

 

Het lied, Welk en Vriend is onze Jezus, werd samen met de gemeente gezongen. Vervolgens zongen we de liederen.

 • Maak een vrolijk geluid voor de Here
 • De rivier
 • Het hemelse lied

 

Het koor zong samen met de gemeente het lied, Wil van zonde en schuld zijn verlost. Na dit optreden werd uit de Bijbel gelezen het gedeelte van ”De rijke man en de arme Lazerus”. Dit bijbel gedeelte werd heel begrijpelijk uitgelegd, na deze uitleg zongen we weer 3 liederen.

 • Eens zal ik in vrijheid zijn
 • De haven van rust
 • Ik zal er zijn voor jou!

Er werd door Jaap gevraagd als er iemand uit de gemeente een vers van het lied ‘Lichtstad met u paarlen poorten’ solo met het koor wilde zingen, er werd eerst aarzelend op gereageerd, maar wat naar elkaar te hebben gekeken melden zich een heel ‘kwartet’ van vier mannen, het lied werd uit volle borst gezongen, we vonden dat ze zich wel bij ons koor konden aanmelden. Er werd nog een dankgebed uit gesproken, en het koor werd bedank voor een mooie optreden.

Als toegift zongen we nog twee liederen.

 • Do Lord
 • Dit is de dag

Al met al een hele fijne en ongedwongen zangdienst.

R.H.

 

19-01-2020 Sing-In Baptistengemeente Franeker

Op weg van Haulerwijk naar Franeker valt het toch wel op  hoe  goed de wegen in Friesland zijn. We zijn dan ook ruim op tijd op de plaats van bestemming, Schilcampen 49 te Franeker het onderkomen van de Baptistengemeente Maranatha Franeker.

De ontvangst is hartelijk met koffie en koek. We kennen de gemeente al een beetje want het is  de 6de keer met wisselende tussenpozen dat we hier mogen optreden.

We gaan inzingen met de volgende liederen  “Ginds in veilige haven” en “God is de Liefde” en merken dat niet alleen wij maar ook de gemeente er zin in heeft. Na het welkomstwoord  en zegenbede zingen we met z,n allen”Opw. 47 “Omdat hij leeft’.

Dan zingt het koor 3 liederen waaronder “Sinds Jezus nu woont  in mijn hart”

Na de schriftlezing uit Joh. 3 vers 1 tot 7 waarin Nikodemus uitleg van Jezus krijgt over wedergeboren worden , weer samenzang uit opw. 351 “Jezus geeft een loflied in ons hart”

En zo zingen we nog meerdere liederen afgewisseld met samenzang en dit alles door de gemeente en koor  uit volle borst.

Het thema van de overdenking is  “Zie ik maak alle dingen nieuw” dit zegt Jezus in Openbaringen 21. Daar wordt je blij van  en als je blij bent begin je  te zingen.

Dat doen we dan ook weer  met koor en samenzang. Slotlied van de samenzang is “Lichtstad met Uw paarlen poorten” met als solist iemand  uit de gemeente die zich daarvoor spontaan opgaf en prachtig kon zingen.

Tot slot na het dankgebed  ter afsluiting van de Sing-in nog een toegift van het koor.

a.m.

21-1-2019 Volkskerstzang 2019 Haulerwijk

Verslag van de kerstzangdienst in de sporthal De Bongerd  te Haulerwijk  op zaterdag 21 december 2019.

Dit was inmiddels de 14de keer georganiseerd, en hebben ongeveer 750 toeschouwers bijgewoond.

Dit keer was Sharon Kips uitgenodigd ze zong kerstliederen maar ook eigen nummers, Sharon Kips won in 2007 de talentenjacht XfFctor  voor tv, en treed ze op bij koren en orkesten.

Ymkje Vervat van CBS basisschool De Paadwizer  te Waskemeer droeg tijdens de bijeenkomst een kerstverhaal voor.

Met het optreden van de plaatselijke koren,  Interkerkelijk koor Voices. En het mannenkoor It Ljochtbeaken

De Feansjongers, en de muziekvereniging Excelsior o.l.v.  Jogchum Rooda.

P.H.