Jaap in de VUT!

Op 15 juli 2011 is het dan zover; “onze Jaap” gaat in de VUT en vandaag is er een receptie tussen 16.00 uur en 18.00 uur in de Paadwizer waar Jaap maar liefst 22 jaar als directeur aan verbonden is geweest.
 
Natuurlijk voor ons als koor en geweldige gelegenheid om Jaap eens flink in het zonnetje te zetten. Zo werd er door het bestuur ( Behalve Jaap natuurlijk) bedacht om Froukje Wesseling er ook bij te betrekken. Ze werd gebeld en was direct bereid mee te doen. Tijdens de eerste vergadering met haar werd er besloten dat we 3 liederen zouden gaan zingen. Een VUT lied werd gemaakt op het bekende “Do Lord”,  een danklied op”Tel uw zegeningen” en Jaap zijn favoriet; “ik wil wat me u praten Heer”  De eigengemaakte liederen werden tijdens een avond ( natuurlijk weer zonder Jaap) ingestudeerd. 

Omdat er dikwijls wordt gesproken over een bus voor het koor leek het ons leuk om met de bus te gaan. Hier werden grote posters met teksten voor gemaakt welke we op de bus van Wiebenga uit Siegerswoude mochten plakken. Alleen al om dit stukje met de bus te gaan was fantastisch, de koorleden zongen dan ook uit volle borst, we gaan nog niet naar huis. Onze dank gaat uit naar Fa. Wiebenga!

Vanaf onze vaste vertrek plek in Waskemeer stapten we op de bus en konden we Jaap en Froukje die buiten al op ons stonden te wachten, verrassen. Een grote verrassing was het zeker voor Jaap die helemaal van niets wist. Een extra bijzonder moment was voor Jaap dat Froukje Wesseling ook uit de bus stapte, de foto’s spreken voor zich.
De accordeon was al geregeld en gingen zo met z’n allen naar binnen om het podium te bestijgen om voor en met Jaap te zingen.

Omdat we als koor ook wel eens Jaap wilden zijn, deden we als koorleden een speciaal Jaap-masker voor en waren  de ‘sjongboeken’ omgetoverd tot accordeons. Uit volle borst hebben we gezongen op de wijze van “Do Lord”  JAAP IS DE MOTOR VAN HET KOOR!  Jaap zijn  vrouw Froukje was deze dag jarig, vanzelfsprekend hebben we met z’n allen voor haar gezongen.

Al met al een zeer geslaagde missie waar we met z’n allen heel erg van hebben genoten. In 8 jaar Ljochtbeaken hebben we veel mooie momenten meegemaakt maar dit was wel het absolute hoogtepunt.

Er wordt wel eens gezegd; wat een mens geeft krijgt hij terug. Daarom Jaap (motor van het koor)  geniet samen met diegene die je dierbaar zijn, onder Gods zegen,  van je dik verdiende VUT!