In memoriam

Vanaf oprichting tot heden zijn de volgende koorvrienden ons ontvallen: