It Ljochtbeaken 12 ½ jaar!

Op dinsdag 17 maart 2015 was het precies 12 ½ jaar geleden dat ons fantastische mannenkoor werd opgericht.
Reden voor het bestuur om tijdens de oefenavond een week later daaraan enige aandacht te besteden en wel in de vorm van een traktatie van een heerlijke koek tijdens de eerste pauze en een ‘deftige’ bonbon tijdens de tweede pauze. Overbodig te vermelden dat beide traktaties super in de smaak vielen!
De wens werd uitgesproken dat we nog lange tijd mogen zingen met veel plezier en……tot eer en lof van onze Hemelse Vader!