19-01-2020 Sing-In Baptistengemeente Franeker

Op weg van Haulerwijk naar Franeker valt het toch wel op  hoe  goed de wegen in Friesland zijn. We zijn dan ook ruim op tijd op de plaats van bestemming, Schilcampen 49 te Franeker het onderkomen van de Baptistengemeente Maranatha Franeker.

De ontvangst is hartelijk met koffie en koek. We kennen de gemeente al een beetje want het is  de 6de keer met wisselende tussenpozen dat we hier mogen optreden.

We gaan inzingen met de volgende liederen  “Ginds in veilige haven” en “God is de Liefde” en merken dat niet alleen wij maar ook de gemeente er zin in heeft. Na het welkomstwoord  en zegenbede zingen we met z,n allen”Opw. 47 “Omdat hij leeft’.

Dan zingt het koor 3 liederen waaronder “Sinds Jezus nu woont  in mijn hart”

Na de schriftlezing uit Joh. 3 vers 1 tot 7 waarin Nikodemus uitleg van Jezus krijgt over wedergeboren worden , weer samenzang uit opw. 351 “Jezus geeft een loflied in ons hart”

En zo zingen we nog meerdere liederen afgewisseld met samenzang en dit alles door de gemeente en koor  uit volle borst.

Het thema van de overdenking is  “Zie ik maak alle dingen nieuw” dit zegt Jezus in Openbaringen 21. Daar wordt je blij van  en als je blij bent begin je  te zingen.

Dat doen we dan ook weer  met koor en samenzang. Slotlied van de samenzang is “Lichtstad met Uw paarlen poorten” met als solist iemand  uit de gemeente die zich daarvoor spontaan opgaf en prachtig kon zingen.

Tot slot na het dankgebed  ter afsluiting van de Sing-in nog een toegift van het koor.

a.m.