21-1-2019 Volkskerstzang 2019 Haulerwijk

Verslag van de kerstzangdienst in de sporthal De Bongerd  te Haulerwijk  op zaterdag 21 december 2019.

Dit was inmiddels de 14de keer georganiseerd, en hebben ongeveer 750 toeschouwers bijgewoond.

Dit keer was Sharon Kips uitgenodigd ze zong kerstliederen maar ook eigen nummers, Sharon Kips won in 2007 de talentenjacht XfFctor  voor tv, en treed ze op bij koren en orkesten.

Ymkje Vervat van CBS basisschool De Paadwizer  te Waskemeer droeg tijdens de bijeenkomst een kerstverhaal voor.

Met het optreden van de plaatselijke koren,  Interkerkelijk koor Voices. En het mannenkoor It Ljochtbeaken

De Feansjongers, en de muziekvereniging Excelsior o.l.v.  Jogchum Rooda.

P.H.