Zingen in Lepphiem

Zingen in Leppehiem.

“Jullie cd draait al” riep de ene toehoorder vanaf het balkon op 4 hoog terwijl zijn buurman van een paar appartementen verder op ook vanaf het balkon ons wel thuis toewenste en ons bedankte voor de prachtige avond.

Vlak voordat we als technisch team in de bus stapten, werd ons dit, bedoeld voor het hele koor, op de valreep nog meegegeven . Dit soort positieve berichten klinken ons als zang in de oren en dit is waar we het voor doen!

Samen als Ljochtbeakens mochten we vandaag voor het eerst afreizen naar ‘mienskipssintrum’ Leppehiem in Akkrum. In de gemeenschapsruimte was een zangdienst georganiseerd door de Raad van Kerken Akkrum/Nes. Bij aankomst werden we gastvrij ontvangen met koffie waarna om 19.00 uur de zangdienst begon. Een afwisseling van Ljochtbeaken, samenzang en schriftlezingen zorgde er voor dat het geen minuut verveelde. Anders dan anders was dat de dienst werd onderbroken met een pauze met koffie en thee, een leuke ervaring!

Bij het dankwoord werden we wederom geschetst als een enthousiast koor. Dit enthousiasme hebben we voor een groot gedeelte te danken aan “onze” dirigent Jaap, die vanavond menig zweetdruppeltje moest afvegen. Enthousiasme, een woord met een mooie betekenis en zeker als het binnen de kerkmuren wordt gebruikt. Enthousiasme verpreidt zich als rimpels op het water zegt het spreekwoord. We hopen als koor dat onze optredens en het draaien van onze cd’s, deze uitwerking mogen hebben.

Als dank voor onze inbreng kregen we een zelfgemaakte kaars mee. Kaarsen die waren gemaakt van restanten oude kaarsen, je kunt dus het oude gebruiken om vernieuwend te zijn. Een kaars, een klein Ljochtbeaken wat licht brengt in deze wereld. Een origineel en toepasselijk cadeau zo vlak voor het grote feest van het licht.

Het was een gezegend samenzijn en we konden de beide mannen op het balkon ook alleen maar toeroepen; ook jullie bedankt voor de prachtige avond! jw