Bruges Dwingeloo

Een vroegertje deze keer: de wekker op ruim 7 uur met bestemming PKN-kerk (vroegere Geref. Kerk) in het Drentse Dwingeloo , waar de kerkdienst om 10.00 uur zou beginnen. Rond 9.15 uur waren de meeste koorleden present en deze werden hartelijk verwelkomd met een heerlijk kopje koffie of thee. Tussen twee haakjes: onze geluidstechnici Jan Witteveen en Frank Roijinga waren, zoals gewoonlijk, al ruim een uur eerder aanwezig om de apparatuur op te stellen en in te regelen! Hulde aan deze beide koorleden! Het was ons het 3e optreden in deze kerk: voor een koor altijd fijn om vaker uitgenodigd te worden, een teken dat de vorige optredens goed in de smaak gevallen zijn, niet waar?! Ook fijn om organist Ronald Knol weer eens te ontmoeten, zo hier en daar komen we die tijdens onze optredens nog wel ‘ns tegen. Hij weet met zijn dansende vingers op een geweldige manier de toetsen te beroeren! De vorige predikant ds. Postma, die in februari naar Genemuiden vertrok, was deze ochtend weer even naar zijn ‘oude nest’ terug gevlogen en hield een preek met als onderwerp: “Vol verwachting klopt ons hart.” Een toepasselijk thema rond de Sinterklaastijd: we mogen schuilen onder Zijn mantel, Hij wil ons steeds opnieuw genade geven; Hij wil als het ware onze mantelzorger zijn! En onze verwachting omtrent Zijn liefde en aandacht is nooit een afwachten, maar mag altijd een zeker – weten zijn! Zoals gebruikelijk bij onze meeste optredens verzorgden we als koor ook in deze mooie kerk drie blokjes van elk drie liederen: ingetogen, maar ook uitbundige liederen waarbij het publiek zo nu en dan werd betrokken. Ook deze keer miste de toegift niet: ‘Als straks de bazuin zal klinken’ en ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’ werden door bijna alle aanwezigen ondersteund met gezang en geklap, zodat de kerkgangers op een blijde, vrolijke manier deze kerkdienst afsloten met dank en eer aan onze Hemelse Vader! En nog was het einde niet, want opnieuw stond er een ‘bakje leut’ met een koekje of stuk cake voor alle gemeenteleden en ons als koorleden klaar! Bedankt beste mensen in Dwingeloo, we komen graag nóg een keertje terug!