Voortgez Geref kerk Noordwolde

Noordwolde zingt met…..” it Ljochtbeaken.

Voor de tweede keer waren we uitgenodigd om in Noordwolde in het knusse kerkje van de Gereformeerde Gemeente onze bijdrage te leveren aan “Noordwolde zingt met…..”. De vorige keer was blijkbaar goed bevallen. Voor de dienst begonnen we als eerste met `Er komen stromen van zegen´. De toon was gezet en we daverden met nog vijf prachtige liederen naar het begin van de dienst.

Samenzang en koorzang wisselden elkaar af, en om er nog meer afwisseling in aan te brengen, waren de samenzang-liederen regelmatig verdeeld in partijen voor de dames, en partijen voor de heren. In Noordwolde waren ze dit blijkbaar gewend, maar in Haulerwijk/Waskemeer en omstreken duidelijk iets minder. De eerste keer dat de dames aan de beurt waren werden ze keurig begeleid door een bijna voltallig mannenkoor. Het is voor ons blijkbaar lastig om niet te zingen..

Steeds vaker komt het verzoek voor een samenzang begeleidt door het koor, en hoewel wij graag exclusief onze klanken willen laten horen aan de toeschouwers, hebben we deze keer in elk blok een samenzang verwerkt met de toeschouwers.

Na de spoedcursus: ‘Hoe stuurt een dirigent, die zijn handen niet vrij heeft, een koor aan’, gaan we met zijn allen los. ‘Sinds Jezus nu woont in mijn hart’ werd met veel enthousiasme gezongen door een ieder.

“Welk een vriend is onze Jezus” en “Lichtstad” volgden in blok twee en drie. Alle twee nummers van het eerste uur en met de voltallige kerk was het fijn zingen.

We sloten af met het bekende “Zingen maakt blij” en “Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd”. Verheugd hebben we gezongen, en we hopen dat voor een derde keer te mogen doen in Noordwolde.  F R