30-11-2019 Zang- en promotieavond ‘Light for Nations’ in Ontmoetingskerk Ureterp

Zaterdagavond 30 november 2019.

Wat een geweldig fijne avond beleefden we daar in de Ontmoetingskerk in Ureterp!

We mochten als koor een benefietconcert verzorgen ten bate van Light4Nations, een christelijke organisatie die in 2015 is opgericht door Theo Tolsma en als doel heeft “het ondersteunen van gelovigen in Israël en de Palestijnse gebieden in het uitdragen van het evangelie van Jezus de Messias.”

De stichting ondersteunt evangelisatieprojecten in Israël en organiseert reizen daarheen.

Ook ik mocht begin dit jaar samen met mijn vrouw en nog 46 anderen via deze stichting een onvergetelijke tiendaagse reis naar Israël maken!

Theo heette de ongeveer 125 aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij het een en ander, met ondersteuning van een gepast filmpje, over ‘zijn’ organisatie vertelde.

Toen was het de beurt aan ons eerste blokje van vier liederen. Hoewel er een aantal koorleden niet present waren, zongen we de liederen ‘supermooi van toon’ en in een kerk met een prachtige akoestiek!

Aansluitend getuigde Theo van zijn liefde voor Jezus, waaruit als vanzelf zijn geloofsdaden en die van anderen voortkwamen.

Ook zijn vrouw Karin is volop betrokken bij het werk van Light4Nations en ook zij liet tijdens haar getuigenis horen dat zij dat alles deed uit liefde van haar Heer en Heiland.

We zongen nog twee blokjes van elke drie liederen en twee blokjes van elk twee samenzangliederen, onderbroken door een pauze met collecte voor het fijne werk van de stichting.

Het laatste lied dat we met z’n allen zongen was het bekende, vrolijke lied: ‘Glorie, glorie, halleluja’.

Inderdaad: aan Jezus alle eer! J.K.