20-10-2019 De Oerdracht Haulerwijk

Verslag optreden van het “It- Ljochtbeaken” op 20 oktober in de ‘de Oerdracht’ te Haulerwijk.

Het was voor het koor een thuis een thuiswedstrijd. We waren om 9.00 uur aanwezig, maar eerst werden we onthaald op koffie met koek. Om 9.30 uur begon de dienst, maar voor de dienst zongen we als koor twee liederen.

Maak een vrolijk geluid voor de Here
Ik zal er zijn voor jou.

Waarna de dienst begon voorganger was dominee Ineke van den Beukel. Hierna zongen we met zijn allen lied NLB 95: 1,3. De dominee ging ons voor in gebed, daarna zongen met zijn allen lied NLB 195. Waarna we als koor 2 liederen zongen.

De rivier
Het lied van de schepping

De kinderen kregen de gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan, waar we ondertussen als gemeente het lied zongen ‘Wij gaan voor even uit elkaar‘. Dominee las las twee bijbel gedeelten voor Matt. 12: 1-14 en Openbaring 21: 1-3: 9-11. Het thema van de dienst was: De dag van de Heer vieren. In de preek werd hier uitleg aangegeven. Na de preek zongen we als koor de liederen:

Lichtstad
Het hemelse lied

Dominee ging ons voor in dankgebed. Na het gebed werd de collecte gehouden. Als koor zongen we samen met de gemeente het slotlied ‘De wederkomst van
Jezus’, er werd uit volle borst mee gezongen.
Waarna dominee de zegen uitsprak.
Als toegift zongen het koor nog het lied:

De haven van rust.

Al met al een heel fijne dienst.