10-12-2019 Kerstviering Leger des Heils Leeuwarden

 

Voor onze koor een bijzonder optreden. Waarom? Een optreden vroeg in de middag op een doordeweekse dag. 

Rond 13.00 was het verzamelen in Waskemeer om vervolgens naar Leeuwarden te gaan om daar een bijdrage te leveren aan de kerstviering in het kerkelijk centrum van het Leger des Heils. 

De ontvangst en verzorging waren prima. We werden bij binnenkomst vriendelijk ontvangen en direct voorzien van een kopje koffie. In de volle zaal zaten de mensen inmiddels te wachten op het beginnen van de dienst. 

Dit gaf ons de gelegenheid om evenals bij andere diensten vooraf een drietal liederen te zingen. 

`t Is geboren in een kribbe, Klein als een kindje en Komt allen samen. 

 

De dienst begon stipt om 14.00 uur. 

De voorganger van het Leger des Heils heette ons en de aanwezige mensen welkom en gaf daarbij globaal aan hoe de middag zou gaan verlopen. 

 

We begonnen met het samen zingen van de liederen Nu zijt wellekome en Er ruist langs de wolken, Vervolgens volgde een gebed en het voorlezen van het kerstevangelie uit Lucas 2. 

Daarna samenzang met aansluitend het tweede optreden van ons koor. 

We zongen: Heel lang geleden, Kijk daar eens die twee en Het geboren kindje. 

Aansluitend pauze. De kelen waren inmiddels aardig droog en de koffie met gebak ging er dan ook goed in. 

Na de pauze ons derde optreden. We zongen Ere zij Zijn naam, Ga maar met ons mee en By Marije. Na dit optreden een “ intermezzo. Dit was een quiz met kaartjes waarop vragen en opdrachten stonden vermeld die we moesten beantwoorden. We werden hierbij verdeeld in groepen van zes personen. Per groep moest je zoveel mogelijk punten zien te  scoren. Voor ons koor was dat een hele opgave. Het resultaat was namelijk een lage score. We kunnen beter zingen. 

 

Na het “intermezzo de tweede pauze met opnieuw een kopje koffie. 

Na de koffie volgde opnieuw samenzang en het laatste optreden van ons koor. 

We zongen: de Ere zij God-medley, In die donkere nacht, en Een vrolijk kerstfeest. 

 

Het zingen van Stille Nacht mocht natuurlijk ook in deze kerstzangdienst niet ontbreken en het werd dan ook samen met de volle zaal gezongen. 

Er werd daarna nog een gedicht voorgelezen en een gebed uitgesproken. 

We ontvingen tot slot de zegen en zongen als afsluiting samen met de zaal nog uit volle borst  

Het Ere zij God. 

Alles overziend kunnen we stellen dat dat het weer een mooie middag was waar over het LICHT van de wereld mochten zingen. Het was fijn om samen te zingen over het Christuskind dat is  geboren om ons te redden en een eeuwig leven te geven. 

AH