Geref. kerk Kollumerzwaag

Voor de derde keer alweer reizen we af naar de Geref. Kerk in Kollumerzwaag waar we om 9.30 uur mogen meewerken aan een ZWO dienst.( zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Voor de technici betekent dit al om 7.00 uur vertrek uit Waskemeer. Het kerkgebouw in Kollumerzwaag laat zien hoe bouwkundige aanpassingen kunnen worden doorgevoerd zodat de historie van het gebouw blijft bestaan maar het wel voldoet aan hedendaagse normen. Zo zijn de banken vervangen door stoelen, is de vloer voorzien van vloerverwarming en is het gebouw voorzien van prachtige licht-, geluidssystemen – en videoprojectie. Als koor zagen we vanaf het podium uit op een groot lcd scherm waar onze teksten op werden geprojecteerd, geweldig!

In verband met overlijden zongen we aan het begin van de dienst lied 19 uit Johannes de Heer; ‘K Ben reizend naar die stad, daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer maar eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer! Een prachtig lied, indrukwekkend begeleidt door Hinke Algra op orgel, en zou zeker bij het Ljochtbeaken zou passen. De preek van dhr Broer uit Roozendaal ging over Paulus en Silas die met een bebloed lichaam zongen in de gevangenis maar bleven volharden. Vergelijkbaar in deze tijd waren dat Titus Brandsma en Nelson Mandela. Zo geldt dat ook voor ons, we mogen blijven volharden hoe moeilijk dat soms ook is.

Naast alleen als koor te hebben gezongen, werden de kerkgangers ook uitgenodigd samen met ons te zingen. En het bekende ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ doet dan Gods almacht door de kerk galmen. Na een vrij lange zit van bijna twee uurtjes bleven er veel mensen in de kerk om na de dienst onze toegift nog in ontvangst te nemen waarna een gemeend applaus klonk.

We mogen terugzien op een prachtige dienst met een gezegend optreden. Voor vertrek werden we in de sfeervolle bijzaal uitgenodigd om nogmaals koffie te drinken. Kollumerzwaag bedankt voor de goede zorg en heel graag weer eens tot ziens! Jw