Volkskerstzang Haulerwijk

Tientallen vrijwilligers  waren van te voren al druk in de weer geweest met het klaarmaken van sporthal de ‘de Bongerd’ in Haulerwijk voor de jaarlijkse  en ondertussen alweer de 9e editie , van de ‘ Volkskerstzang”.
De vloer bedekken,stoelen klaarzetten,podium opbouwen en de professionele verlichting helpen opstellen, er moest zoveel gebeuren.  En dan natuurlijk de spanning van hoeveel mensen zouden er komen kijken. Geweldig dat ook dit jaar de zaal weer vol stroomde met belangstellenden.
Ademloos zat menigeen  te luisteren naar de verschillende optredens van o.a.  jeugdkorps  Excelcior,  Interkerkelijk Combo Xjong,  Dorpskoor ‘ De Feansjongers”, Gereformeerd Zangkoor “Voices”,  Mariante Plus, Jonker en Vellekoop en het ‘Bone Brass Ensemble’. Er werd niet alleen geluisterd  naar zang en muziek maar  ook werd het kerstevangelie verteld  en was er samenzang van kerstliederen.  Een prominente plaats nam ‘Muziekvereniging Excelcior’ van Haulerwijk in die ook de samenzang    begeleidde.
Ons koor  ‘It Ljochtbeaken” mocht als laatste haar steentje bijdragen. Wij zongen de liederen ‘Heel lang geleden “,  I `ll wish I had given Him more” en  ‘In die donkere nacht’ .  Stuk voor stuk liederen met inhoud.
Door hier te klikken kunt u het optreden bekijken en beluisteren!
De avond werd besloten met het gezamelijke zingen van het ‘Ere zij God’.  En als je dat zoveel mensen  hoort zingen krijg je “Pikefel ‘.’
AM