Geref.kerk Noordwolde

Als Ljochtbeaken, onder leiding van Jaap Kuperus en ondersteund door de jongens van de techniek, vertrekken we rond kwart voor zes via Oosterwolde, Oldeberkoop , Zandhuizen richting Noordwolde.

In Zandhuizen kwamen we langs woningen die wel heel opvallend, volop in de kerstverlichting waren gezet. De kerk in Noordwolde is een bekende plek waar we al een aantal optredens mochten verzorgen. Vanzelfsprekend worden er in deze tijd alleen maar kerstliederen gezongen zowel door de Ljochtbeakens als tijdens de samenzang.

Ook in deze Voortgezette Geref. Kerk aan de Dwarsvaartweg zongen we drie blokjes van elk drie kerstliederen, waarvan twee blokjes met daarin een samenzang van koor en kerkgangers.

Natuurlijk ontbraken ook onze (vier) liederen, voorafgaand aan de kerkdienst, niet.

En met een toegift verlieten de aanwezigen op een vrolijke manier de knusse kerkruimte.Met een titel als : ‘Een Vrolijk Kerstfeest’ kan dat natuurlijk ook niet anders!

Na afloop worden we getrakteerd op koffie en thee en mogen we weer richting onze thuisbasis rijden.

Met kerst zien we uit naar de komst van HET licht in de wereld, het kerstkind Jezus. Hoe beeldend want op weg naar huis mogen we letterlijk het licht tegemoet gaan, want de lucht wordt richting Haulerwijk-Waskemeer prachtig verlicht door een oranje gloed. Een pracht gezicht wat later de ontluchting van de gasvelden in het nabijgelegen Langeloo bleek te zijn.

We zien uit naar morgen want dan mogen we onze medewerking weer verlenen aan alweer de 9e Volkskerstzang in de sporthal van onze thuisbasis Haulerwijk.