Lichtpunt Kollumerzwaag

Sing-In “Het Lichtpunt” Kollumerzwaag op1 februari 2015.

We zijn als koor zo’n beetje vaste gasten bij de Sing-In van “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag: nu al voor de derde keer!

En een afspraak rond dezelfde tijd is alweer gemaakt voor volgend jaar.

Het is een waar genoegen om ’s middags in “Het Lichtpunt” op te treden met een steeds zo goed als volle zaal met overwegend oudere (eenzame?) mensen.

Het begon allemaal in maart 2012 toen predikante ds. Ineke v.d. Beukel in de PKN-gemeente te Haulerwijk-Waskemeer haar intrede deed.

Daarbij was ook een delegatie uit Britsum (waar ds. Ineke eerder predikante was) aanwezig, evenals “It Ljochtbeaken”.

Van het een kwam het ander: vanaf begin 2013 verzorgt de diakonie van de kerk van Britsum elk jaar de organisatie van de Sing-In met daarbij een natje en een droogje en verleent “It Ljochtbeaken” z’n medewerking met (samen)zang.

Tussen de Sing-In-‘bedrijven’ door is er steeds een pauze van ongeveer een half uur met ruimte voor een gezellig praatje en een lekker bakje koffie of thee! En alles verloopt steeds op een heel ontspannen manier!

Voor en na de pauze droeg Jaap ook een gedicht voor, dit ter afwisseling van de (samen)zang.

Na de Sing-In is het de gewoonte dat iedereen (ook de koorleden) uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de broodmaaltijd.

’t Was bijna 6 uur toen we weer tevreden naar huis gingen: heerlijk gezongen, veel mensen geamuseerd met onze zang en…….God lof gebracht!

We gaan volgend jaar weer met veel plezier naar “Het Lichtpunt”! JK