15-12-2019 Het Lichtpunt Kollumerzwaag

Kerstviering op zondagmiddag 15 december 2019 op de Foarwei 111 in “Het Lichtpunt”te Kollumerzwaag. 

 

Kerst is een feest van lichtjes en gezelligheid in donkere dagen en soms ook om iets af te sluiten of een nieuw begin te maken met mensen of misschien met God. 

Het Lichtpunt is voor ons  koor als thuiskomen en we waren er die middag voor de tiende keer! 

Voor dat we om 16.00 uur begonnen met het programma, dronken we als koorleden gezamenlijk  met de aanwezige mensen in een prettige sfeer een kopje koffie of thee. 

Het eerst blokje wat we als koor te gehore  brachten  bestond uit drie liederen en wel: 

’t Is geboren in een kribbe, Klein als een Kindje en Kom allen samen. 

Daarna samenzang  en wel de liederen: Hoe zal ik U ontvangen en Stille Nacht. 

Voordat we het tweede blokje ten gehore zouden brengen vertelde Jaap een mooi  Kerstverhaal. 

 In het tweede blokje zongen wij de volgende liederen: Heel lang geleden,Kijk daar eens die twee en Het geboren Kindje. 

Hierna volgde de Pauze waarin we ook gezamenlijk  het  ‘ Kom allen tezamen’ en ‘ Nu zijt wellekome ‘ zongen. 

Ook tijdens deze Pauze vertelde Jaap een mooie Kerst anekdote. 

Na de Pauze was het derde blokje aan de beurt en wel de volgende liederen:  

Ere zij God-medley, In die donkere nacht en Een vrolijk Kerstfeest. 

Met dat laatste lied  wenste wij als koor tevens een ieder een Gezegend en gezond Kerstfeest en een voorspoedig 2020 toe. 

Wederom samenzang met het lied ’Vol van Pracht met daarop aansluitend het gezamelijke ‘ Ere zij God’. 

Hierna nam Dhr. Nienhuis het woord en bedankte een ieder voor de mooie en fijne middag en wenste een ieder een Gezond en Gezegende Kerst en  2020’ toe! 

Een ieder ging daarna voldaan en met een fijn gevoel weer naar huis. 

Al met al een heel mooie en feestelijke middag voor een ieder. 

 

F.H.