Tentdienst Flaeijelfeest

Op deze mooie nazomerdag waren uitgenodigt om als koor medewerking te verlenen aan de tentdienst in Oudehorne/Nieuwehorne. Het thema van deze dienst was : Kain en Abel.

 

 

Na enkele liederen gezongen te hebben , werden wij verwelkomt door de commissie, die het woord gaf aan Renze Westra  (bekend van Baas Boppe Baas). In deze enorme tent viel het niet op dat er ongeveer 350 mensen aanwezig waren.

 

 

Renze Westra begon met het lezen uit Genesis,en dan wel het gedeelte waar Kain Abel doodsloeg.  God vroeg Kain “ Waar is uw broeder Kain”?Ik weet het niet Heer, maar ben ik mijn broeders hoeder? De daad van Kain was dat hij jaloers was op zijn broer Abel. Over deze jaloersheid deed Renze Westra een overdenking. Wat deze man naar voren brengt is gigantisch, hij schut het als het ware uit zijn mouw. De mensen in de dienst lagen dan soms ook blauw van het lachen. Wat hij beleefd heeft op het gebied van jaloezie of het allemaal waarheid is kunnen wij natuurlijk niet beoordelen,maar het was wel vermakelijk.

 

Na enkele liederen van onze kant en samenzang was de morgen heel snel voorbij en kon een ieder naar zijn of haar plaats van herkomst weder keren. Rest mij nog te vertellen dat de gehele dienst in de heite taal het Frysk werd gedaan, behalve uiteraard de liederen. P v/s S