Sionsberg Dokkum

Om 9.00 uur vertrokken we bij koorlid Jan Witteveen vandaan richting ziekenhuis “De Sionsberg” te Dokkum.

In ons ruim 9-jarige bestaan was dit pas het tweede optreden in een ziekenhuis.

 

We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak, waarna vanuit de kerkzaal van het vlakbij gelegen verpleeghuis “De Waadwente” de interkerkelijke dienst o.l.v. pastoor Verheijen begon.

 

In iedere kamer van het ziekenhuis + verpleeghuis was deze dienst ook via de huisradio en het tv-scherm te volgen.

Pastoor Verheijen hield een preek n.a.v. Mattheus 20 : 15-22.

 

Met veel enthousiasme reageerden de toehoorders op onze zang en muziek via spontaan meezingen, handgeklap en leuke reacties na de dienst.

 

Na onze toegift aan het eind van de dienst kregen ze maar niet genoeg van onze zang. En wij waren echt nog niet door onze liederenvoorraad heen, dus………juist ja!

We moesten vooral nog ‘ns terugkomen.

 

Wat fijn dat we als koor dit zegenrijke ‘werk’ in naam van onze Hemelse Vader ook voor onze zieke en gebrekkige medemensen mochten doen! JK