Smilde de Driemaster

Optreden in Woonzorgcentrum  ‘De Driemaster’ te Smilde
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden is een bekend gezegde.
Wij moesten even puzzelen hoe te rijden naar Smilde i.v.m. de nieuw aangelegde weg N 381.
Eenmaal aangekomen in zorgcentrum ‘De Driemaster’ waar de hal al rijk is versierd met kerstversieringen, worden we welkom geheten en staat de koffie klaar.
We zijn hier al eens eerder geweest en vinden het leuk dat we weer een uitnodiging hebben gekregen.
Deze keer geen voorganger of spreker maar onze eigen Jaap Kuperus, dirigent en accordeonist kan ook goed het woord doen en geeft bij elk te zingen lied een uitleg.
Enkele van deze liederen zijn: ‘Heilig woord ‘ ,  ‘Het Hemelse lied’ en ‘I, ill wish I had given Him more’
Omdat we reeds in de adventsweken zitten worden er natuurlijk  ook kerstliederen gezongen zoals ‘Stille nacht’, ‘Heel lang geleden’, ‘klein als een kindje’ , ‘ in Bethlehems stal’ en voor de Friezen onder de bewoners ook het bekende lied ‘ By Marije’.
Tussendoor waren er nog enkele voordrachten.
Al met al een leuk programma met als dank een warm applaus en veel blijde gezichten.
Als het om de blijde boodschap gaat, zijn er mensen die er graag over praten, er enthousiast over vertellen, of het op een andere manier uitdragen.  Wij zingen er graag over, met veel enthousiasme!
Zo zie je maar weer, ook als het om de blijde boodschap gaat, vele wegen naar Rome leiden.

am