Zonnehuis Zuidhorn

Verpleeghuis “Het Zonnehuis” Zuidhorn 6-12-2015

 

Een dag nadat Sint en Piet naar Spanje waren teruggekeerd, gingen wij als Ljochtbeakens richting Zuidhorn in Grunningerland. En dat voor de tweede keer, want op 2 september 2012 waren we hier ook te gast.

Van dhr. De Vries, die deze avond de leiding had, vernamen we dat meerdere bewoners van het “Zonnehuis” zo nu en dan gevraagd hadden ‘wanneer dat mannenkoor uit Haulerwijk eindelijk ‘ns weer bij hen kwam optreden’. Toch fijn om te horen!

 

De gemeenschapsruimte zat met ongeveer 200 bewoners en verdere belangstellenden helemaal vol!

Elke week vindt er een ‘zondagavondzang’ plaats, waarbij 1 keer per maand een koor aanwezig is.

Terwijl Sint en Piet al op de terugreis naar Spanje waren, vond Jaap het toch nog gepast om vóór het eerste kooroptreden een gedicht met als titel : “Verlanglijst voor God” voor te dragen.

Een korte samenvatting van het gedicht: Als God Sinterklaas zou zijn, dan zouden we cadeautjes zoals vrede, een beetje liefde voor elkaar, niemand honger, enz. zómaar krijgen.

Sinterklaas heeft echter genoeg hulp-Pieten om pakjes aan iedereen te geven, maar…….wie zet zich ook zo in voor God? Wie wil er ‘hulp-god’ zijn?!

Als we nou ‘ns met z’n allen zorgen voor vrede, eten en drinken voor elk, vriendschap, geluk, enz., dan zijn we vast en zeker massaal verrast door wat we morgen zien!!

 

Bij toerbeurt zongen wij als koor en aanwezigen prachtige liederen. De samenzang werd begeleid door een organist met hulp van de bewoners Jacob en (blinde)Gerrit met hun panfluit en slagballen.

Omdat het tweede Adventszondag was zongen we ook samen enkele adventsliederen, zoals: ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken’ en ‘Nu zijt wellecome’.

Na afloop genoten we van een heerlijk kopje koffie met cake en konden terugzien op een prachtige zangavond!

Afgaande op de reacties van een aantal aanwezigen, mogen we best nog wel een keertje terug komen! J.K.