Hervormde Kerk Nijega

Herv. Kerk Nijega, 10 januari 2016

 

De wekker op 7 uur, want we gaan er als Ljochtbeakens ‘weer tegenaan’ deze zondagmorgen!

Ons eerste optreden in 2016 is in de Herv. Kerk van Nijega. Een ruim 400 jaar oude kerk met een prachtig interieur!

De koffie stond al klaar toen wij als koorleden in de buurt van 9 uur arriveerden. Altijd een heerlijke ‘binnenkomer’!

Trouwens, de mannen van het geluid (Ype, Frank en Jan) zijn voor een optreden altijd ongeveer een uur eerder al present dan de rest. Hulde aan deze drie mannen, die geweldig goed werk voor het koor doen! Zij zijn onmisbaar!

 

We kregen van de koster liedboeken aangereikt, want een beamer + scherm was hier (nog?) niet aanwezig. De samenzang had er echter niet onder te lijden!

Hoewel onze oefenavond op 4 januari wegens slechte weersomstandigheden (ijzel!) niet doorging en wij de te zingen liederen dus niet konden doornemen, klonk het gezang van “It Ljochtbeaken” toch prachtig mooi! Dit tot tevredenheid van de aanwezigen.

 

Zoals bij bijna elk optreden verzorgden we ook deze keer twee ‘blokjes’ van drie liederen voor de preek en eentje erna. Plus nog een ‘opwarmertje’ voor en een toegift na de dienst. Na afloop van dit laatste met de bekende liederen “Do Lord” en “Dit is de dag” verlieten de kerkgangers op een ontspannen, vrolijke manier het kerkgebouw.

Na een vorig optreden kwam eens iemand naar me toe en bedankte me voor ons prachtige optreden, waarna diegene eraan toevoegde: “Nu kan ik weer een hele tijd vooruit!”

Hopelijk was er ook deze keer sprake van zo’n gedachte bij een of meerdere toehoorders!