Geref. kerk Harkema

Een prachtige zondag , veel zon, maar wel fris om de neus. Voor de tweede keer reisden wij dit seizoen af naar Harkema. Eerst in de buitenlucht, maar nu in de Gereformeerde kerk. Het was ook de tweede keer dat wij in de kerk in Harkema mochten zingen. De eerste keer is twee jaar geleden.Wat een toeval met al die tweeën.

 

 

Een prachtige dienst met veel zang en een overdenking uit Tim.6 vers 2b t/m 10. Het thema van deze dienst was “Van je hela hola hou er de moed maar in.” Met zo’n thema moet eigenlijk wel een feestelijke dienst worden. Een laagdrempelige dienst die uitstekend door de hr. J. L. Talma werd geleid. Helaas vond ik persoonlijk de preek voor deze laagdrempelige dienst iets aan de zware kant.

 

Onze liederen werden met luid applaus ontvangen , wat dus een zeer goed gevoel geeft. Aan het einde van onze toegift kwamen er uit de kerk vragen of wij het lied “Al mij zonden al mijn zorgen”, nog een keer wilden zingen. Uiteraard ging onze “Jaap “hiermee akkoord en mochten Fred en Hielke het lied, wat hen op lijf geschreven, staat nogmaals ten gehore brengen.

Na de dienst werden wij op koffie of thee getrakteerd en bedank ik de commissie voor de uitnodiging en de goede zorgen. Pv/d S