PKN Hardegarijp

Voor de tweede maal mochten wij medewerking verlenen bij een kerkdienst in de  kerk in Hardegarijp.

 

 

Voor een vrij volle kerk begon de dienst om 19.00 uur, met direct een optreden van ons koor.

De liederen die werden gezongen waren eigenlijk allemaal paasliederen.

Maar ook na Pasen mogen wij wel gedenken en vieren dat Jezus is opgestaan.

Want na zijn opstanding laat Jezus zien dat Hij de Grote Koning der wereld is en ook nu nog Zijn kracht aan ons laat zien , net als destijds aan Zijn discipelen.

 

 

Na afloop van de dienst hoorde je hier en daar enkele kritische aanmerkingen op de dienst.

Zoals een verlate paasdienst hoort niet zo en er kwam mij ter ore dat wij te veel volume in ons koor hebben.

Maar wat wil je als er  +/- 40 mannen staan te zingen over hun Heer en Heiland.

 

 

Maar al met al een hele mooie dienst en wij bedanken de organisatie voor de uitnodiging en de hartelijke ontvangst en hopen hier nogmaals te mogen optreden. P/vd S