Pinksterfeest Wijnjewoude

Evenals in 2005 mochten we ook deze keer onze medewerking verlenen aan dit geweldige Pinksterfeest! En wel bij de traditionele koor- en samenzang op de zaterdagavond.

 

 

Ruim 600 mensen waren deze avond aanwezig om te luisteren naar Frans van Herwijnen, (predikant van de Evangelische gemeente te Roderesch), samen te zingen onder leiding van chr. brassband “De Bazuin” uit Ureterp en………..te genieten van onze zang!

Het thema van het Pinksterfeest in Wijnjewoude was dit jaar: verwachting.

Frans van Herwijnen wist zijn gehoor op inspirerende wijze te vertellen van de grote verwachting die we mogen hebben naar het levende water, dat zal stromen wanneer we Jezus verheerlijken.

 

 

De aanwezigen genoten zichtbaar van enkele Ljochtbeaken-liederen vooraf (om de stembanden in de goede positie te brengen), drie blokjes van elk drie liederen tijdens de ‘dienst’ en als afsluiting een toegift!

 

 

Het Pinksterfeest wil gelovige mensen in vuur en vlam zetten met de bedoeling de blijde boodschap van Christus op een enthousiaste manier in praktijk te brengen en door te geven,

in welke vorm dan ook.

Deze avond zijn we daar met z’n allen zeker getuige van geweest! JK