Geref.kerk Noordwolde

Zo nu en dan organiseert de Geref. Kerk te Noordwolde een “Noordwolde zingt met…..”

Zondagavond 18 maart was ons koor uitgenodigd om een bijdrage te verlenen aan zo’n zangdienst.

De kleine, gezellige kerkzaal met een extra ‘bijgetrokken’ ruimte zat bommetje vol.

Na een zestal liederen voor de dienst, was de toon door ons koor gezet: een genietend, enthousiast publiek dat zo nu en dan met ons meezong en meeklapte. Ook klonk herhaaldelijk een spontaan applaus. Dit tot ongenoegen van de ouderling van dienst die voorstelde om alleen te applaudisseren na het laatste kooroptreden.

Een koorlid maakte deze ouderling attent op het feit dat je het enthousiasme van het publiek via applaus nooit moet afbreken, waarna deze persoon zijn eerdere oproep (gelukkig!) herriep.

 

 

En het publiek kreeg waar voor z’n geld, eh….komst! In totaal zongen we meer dan normaal tijdens een kerkdienst: 20 liederen! Dit kwam mee door het feit dat een preek/overdenking ontbrak. Al hadden sommige zangers het zweet op het voorhoofd staan (het was ook niet koud in de kerkruimte), ze zongen de sterren van de hemel en wat is het dan fijn dat je als koor zoveel mensen kunt laten genieten van je enthousiaste en afwisselend ingetogen zang en (accordeon)muziek!

 

 

Maar bovenal mogen we zingen ter ere van onze levende Heer en Heiland, Die elk mens gelukkig wil maken! En dat begint bij je hart open te zetten voor Hem!

Glorie, glorie, halleluja! Loof de Heer! Met deze lofuiting aan onze Hemelse Vader besloten we met z’n allen deze prachtige zangdienst! JK