Ontmoetingskerk Gorredijk

Optreden nummer 200!

Tweehonderd keer!!! Dat is het aantal optredens wat we in de afgelopen tien jaar mochten verzorgen. Een mijlpaal, een mooi getal, een uitdaging om verder… Je kunt het van alles noemen, maar wij zijn verheugd dat wij met ons enthousiaste koor reeds tien jaar, en nu dus al tweehonderd optredens, onze bijdrage mogen leveren aan vele diensten en andere bijeenkomsten.

En dit voor ons bijzondere optreden was in de Ontmoetingskerk te Gorredijk, alwaar een ‘Open deur dienst’ werd gehouden. Deze dienst had als thema: ‘Welke bril zet je op?’ en stond onder leiding van dhr. Dorrepaal uit Makkinga. “Iedereen is welkom” vermelde de poster op de deur. En iedereen was welkom. Met een lekker kopje koffie werden we hartelijk ontvangen.

Na het nuttigen van de koffie betraden we de inmiddels reeds behoorlijk gevulde kerkzaal, en begonnen we aan de liederen voorafgaand aan de dienst. We gingen los met ‘Wil je van zonden en schuld zijn verlost’, gevolgd door ‘Men spreekt van een tuin eens in Eden’. Na een rustig ‘Heer ik kom tot U’ gingen we vlot verder met ‘We hebben een machtige Koning’ en sloten af met ‘Jezus geeft een loflied in ons hart’.
En met dat loflied nog nagalmend in onze gedachten begon de dienst in een inmiddels zo goed als volle kerkzaal. Na het woord van welkom en het aansteken van de kaars werd het orgel aangeslingerd voor het intochtslied. Gezang 328: ‘Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeen gekomen’. Dit prachtige lied werd gevolgd door het gebed, waarna het de beurt was aan de leden van ons koor.

Jaap Kuperus nam het woord om zoals gebruikelijk de liederen aan te kondigen, maar hij vertelde natuurlijk ook van onze mijlpaal. Om deze mijlpaal gepast te vieren, had onze inmiddels van de vut genietende accordeonist/dirigent een prachtig klein vlaggemastje gemaakt voor op de accordeon. Met vier lintjes eraan bevestigd. De kleuren van het koor, te weten rood, wit en zwart en de vierde was een kleine friese vlag, met 200 erop vermeld. Deze vlag is goed zichtbaar op de tweede foto.

Maar toen moesten we toch echt gaan doen waar we voor waren gekomen. Zingen. Onze eerste bijdrage bestond uit: ‘Zingen maakt blij’, Zoals ik ben’ en ‘Hij die gelooft’. Na deze liederen aplaudiseerden de mensen van harte, iets wat ze deze dienst nog vaker gingen doen, maar daarover later meer.

De kinderen vertrokken naar de kindernevendienst, en de Bijbel kwam tevoorschijn. De schriftlezing bestond uit 1 Samuel 17. Het beroemde verhaal van David die de reus Goliath versloeg.

Daarna was het tijd voor onze tweede bijdrage. ‘Ik wil wat met u praten, Heer’, ‘Dit weet ik zeker’ en ‘De wederkomst van Jezus’ stonden op het programma.‘De wederkomst van Jezus’ was een mooie afsluiter van het tweede blok. De mensen klapten enthousiast mee, en daar kunnen wij als koor van genieten. En toen was het tijd voor de meditatie.

Een meditatie met als thema: ‘Welke bril zet je op? Hoe kijk je naar de dingen om je heen. Kijk je net als de soldaten van Israel tegen een enorme reus Goliath aan en voel je je nietig en ben je bang. Of kijk je net als David, wetende dat de Heer je steunt, naar de wereld, en ben je net als David niet bang voor grote obstakels, omdat de Heer je steunt.

En u heeft het misschien al gezien op de foto’s, maar een ieder had bij binnenkomst een papieren bril, met de opdruk: ‘Bril van de Hoop’ gekregen. Dhr. Dorrepaal had een bril meegenomen bestaande uit twee grote roze harten. We werden verzocht om deze bril op te zetten, en hoopvol naar de wereld te kijken. Hoopvol voor een toekomst waarbij onze kinderen en kleinkinderen het ook goed zullen hebben. Hoopvol en positief, wetende dat de Heer je steunt.

Een mooie meditatie, een mooie duidelijke boodschap, die door dhr. Dorrepaal uitstekend werd verwoord. Deze meditatie werd beloond met een daverend applaus. Een ongebruikelijk blijk van waardering, en een geheel nieuwe ervaring voor dhr. Dorrepaal. Een applaus voor een preek.

Wat volgde was een muzikale meditatie van de organist. Hierdoor konden we even bijkomen van de indrukwekkende verkondiging. De kinderen kwamen ook weer terug van de kindernevendienst. Na het zingen van het lied: ‘Jezus houdt van alle kleine kinderen’ was het weer de beurt aan ons mooie koor.

Het vrolijke ‘Noach’, en het fryske ‘Wy binn’ in koar’ stonden op het programma, met als uitsmuiter ‘Toen ik naar mijn naaste zocht’. Een gepast einde van onze bijdrage aan deze mooie dienst.

Na de dankbede en de zegen, zongen we het toepasselijke ‘Ga nu heen in vrede’. Waarna de mensen in vrede naar de hal gingen voor een lekker kopje koffie met cake. Begeleidt door een toegift van het koor met ’Kom Heer Jezus, ja kom spoedig’ en ’Dit is de dag’.

Al met al was het een mooie dienst, en het was een genoegen om onze bijdrage daaraan te mogen leveren. Op naar optreden nummer 201. Frank Roijinga