Lichtpunt Kollumerzwaag

Al meer dan 35 jaar is “Het Lichtpunt” in Kollumerzwaag een Christelijk opvangcentrum voor mensen die tijdelijk opvang en begeleiding nodig hebben om daarna hun plaats in de maatschappij te kunnen hervinden.

“Het Lichtpunt” krijgt geen enkele subsidie en om dit opvangcentrum te onderhouden is er per week ca. € 4500,- nodig. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers (o.a. het inzamelen en verkopen van tweedehands goederen) en giften van kerken en particulieren kan dit bedrag steeds bij elkaar gebracht worden.

Elke zondagmiddag wordt er een sing-in georganiseerd, waarbij een zang-of muziekgroep wordt uitgenodigd om (pro deo) daaraan z’n medewerking te verlenen.

Zo was ‘It Ljochtbeaken’ op 13 januari present. De ‘zangdienst’ begon om 16.00 uur. Zoals gewoonlijk bij elk optreden waren we ook deze keer drie kwartier voor aanvang aanwezig en werden we gastvrij ontvangen met een heerlijk kopje koffie/ thee.

We mochten als koor zelf een invulling geven aan deze sing-in en naast onze kooroptredens ruimden we ook tijd in voor samenzang.

Liederen als ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’, ‘Welk een vriend is onze Jezus’, ‘Daar ruist langs de wolken’ en ‘Er komen stromen van zegen’ werden uit volle borst door de volle zaal meegezongen. Wat we als koor niet eerder meemaakten was het feit dat er tijdens ons optreden een half uur pauze was ingeruimd voor ontmoeting met daarbij opnieuw een heerlijk kopje koffie/thee met cake

Na afloop was er gelegenheid voor de aanwezigen om deel te nemen aan een eenvoudige broodmaaltijd. Ook een aantal koorleden (met aanhang) schoven daarbij aan tafel.

Met een zeer tevreden gevoel gingen we na dit alles weer richting zuidoost- Friesland! JK