Geref kerk Wijnjewoude

Een feestelijke kerkdienst in de Gereformeerde kerk te Wijnjewoude.

Een dienst speciaal georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten.Deze dienst waren wij uitgenodigd om opluistering te geven, wat we met plezier deden.

De leiding was in handen dominee Anne Elverding , wat hij overigens prima deed.

Na enkele liederen gezongen te hebben om onze stembanden op te warmen begon de dienst. Het eerste lied in de dienst was”Ik wil zingen van mijn Heiland”

Dominee Elverding vertelde vervolgens dat het zou gaan over de verloren zoon, maar nu eens over de andere zoon , die wel thuis bleef en hoe die reageerde.

Die was helemaal niet blij dat zijn broer terug was, hij had toch naar zijn vader geluisterd en had niet al zijn geld verbrast? En nu was zijn vader blij om dat deze onverschillige zoon terug was gekeerd?Nou hij niet, die alles keurig had opgespaard en niks voor ander over had.En vertelde hij dat alles wat van mij is eigenlijk ook een beetje van jou is, hij wilde dan ook zijn kleine auto wel veertien dagen ruilen voor een grotere. Niemand in de kerk had hier belangstelling voor.

Om terug te komen op de verloren zoon , de vader riep een ieder op om te komen feest vieren want zijn zoon was thuis en daar was hij zeer blij mee.Zo is het ook met God , die is ook blij als één van Zijn kinderen weer tot Hem komt en zijn hart weer aan de Here geeft.

Ook dan is er feest in de Hemel en is God blij dat de verloren zoon of dochter weer bij Hem thuis is.

Ga maar eens bij u zelf na, als één van uw kinderen na een onenigheid lange tijd niet thuis komt en dan op een gegeven moment weer voor de deur staat, dan bent u toch ook blij?

Na liederen gezongen door het koor en samenzang, kwam er een eind aan deze dienst met het zingen van “Abba Vader U allen”

Dominee vertelde toen dat voor iedereen bij de uitgang chocola werd uitgedeeld wat hij had mee genomen, want wat van hem was , was ook voor een ieder in de kerk.

Toen wij de toegift gaven werden alle mensen in de kerk uitgenodigd om naar voren te komen en mee te zingen in dit wereld beroemde koor. Daar werd dan ook door velen gebruik van gemaakt. P v/d S