Geref kerk Creil

Na een bustocht van iets meer dan een uur kwamen wij aan  bij de Gereformeerde Kerk in Creil. Hier waren wij uitgenodigd om de Kerstnachtdienst bij te wonen. Die begon om 22.00 uur. We werden ontvangen met een kopje kopje/thee waarbij een stuk kerstbrood werd  geserveerd.

Een zeer geslaagd en gezellige dienst, mede door onze Jaap die eerst even iets over het koor vertelde. Tot hilariteit van de volle kerk. Daarna werd er uiteraard ook nog gezongen.

 

De samenzang werd begeleid door de ons zeer bekende Ronald Knol. Maar eerst waren wij aan de de beurt met enkele bekende en onbekende kerstliederen, wat al zeer in de smaak viel bij de kerkgangers.

Na het intochtlied “ Komt allen te samen” werd de paaskaars aangestoken en een welkom geheten aan de vele kerkgangers. Het Stille nacht werd een samenzang met het koor, op de wijze zoals het koor dit normaal zingt. De Bijbellezing kwam uit Lucas 2: 8-20.

Hierna samenzang Gezang 135: 1, 2. De tweede Bijbellezing kwam uit Matheus 2: 1-12.

 

Tijdens deze dienst kwam Tjeerd Korf aan het woord.

Hij gaf een getuigenis van zijn geloof en dat hij als profvoetballer ook zijn Heer en Heiland niet was vergeten, maar Hem zeer dankbaar was dat hij deze kans had gekregen. Er werd soms met open mond naar hem geluisterd.

 

Na vele liederen te hebben gezongen zowel koor als samenzang, werd er natuurlijk afgesloten met het lied “ Ere zij God”.

Na een bakje koffie of thee werd de reis huiswaarts met een echt kerst gevoel aanvaard.

Om +/- 01.30 stopte bus in Waskemeer en even later ook in Haulerwijk. Een latertje maar  toch zeer voldaan. Pv/d S