Leek

Afgelopen zondag voor de vierde keer naar de PKN kerk “De Hoeksteen” in Leek. Een aanvankelijk niet gepland optreden maar omdat het door de gemeente in Leek geplande koor af moest zeggen werd ons een verzoek gedaan om als koor op te treden. Deze vraag werd door het koor positief beantwoord en dus verzamelden we ons rond 18.15 uur in Leek om te zingen in de evangelisatiedienst.
Voor de dienst werd een kopje koffie gedronken en daarna volgde voor de dienst het eerste optreden op het mooie grote podium.De voorganger in de evangelisatiedienst was ds. J.v.d.Veen uit Heerenveen.
Als thema had hij gekozen: “GA JE MEE?”.
Naast de zang van ons koor was er orgelbegeleiding van Niek Schuringa.In de uitleg sprak ds. v.d. Veen over de vraag van Jezus, die aan het meer liep, aan Petrus en Andreas om hem te volgen.
“Kom, volg mij, zei hij tegen hen. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Vervolgens werd even later dezelfde vraag aan Jacobus en Johannes gesteld. Net als Petrus en Andreas  lieten ook zij alles achter zich en volgden Jezus. Na de vier volgden later de andere discipelen. Ook zij hoorden de vraag van Jezus “GA JE MEE”?
Uiteindelijk werd in de dienst ook aan ons de vraag gesteld of ook wij Jezus willen volgen, of ook wij  met Hem mee willen gaan. ”Gaan jullie ook mee?”  ”Willen jullie ook vissers van mensen zijn?”
Een echte evangelisatie ‘preek’dus die door iedereen goed te begrijpen was.De liederen voor de samenzang in de dienst  waren met zorg uitgezocht en ze werden op een meesterlijke wijze begeleid door Niek Schuringa.
Ook liet hij ons nog genieten van een prachtig stuk orgelspel. Daarna volgde het derde deel van ons optreden werd de dienst afgesloten met het lied “Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand”.
Als koor was het fijn om aan deze dienst mee te werken.
A.H.