Speciale Dienst te Wijnjewoude

En steeds opnieuw is het een ware happening om een aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten mee te maken!

Zo ook deze zondagmiddag in de PKN-kerk te Wijnjewoude.

Wat een enthousiasme en blijdschap straalt er van de vele gezichten!

Froukje Wesseling, pastoraal werkster uit Garyp, had de leiding en dat doet ze op een geweldige manier! Op spontane, duidelijke en blijde manier weet ze heel goed met de gehandicapte medemensen om te gaan. En wij als koor mochten daarbij ook aanwezig zijn, zoals vaker gebeurt bij dergelijke kerkdiensten.

En gezongen en geklapt werd er en niet alleen door de koorleden! Liedjes als: ‘Ben je groot of ben je klein’ en: ‘Een wijs man’ en: ‘Is je deur nog op slot’ werden uit volle borst meegezongen! Ook toen er een uitnodiging volgde om in het koor mee te zingen. En de koorzang had zo nu en dan echt niet genoeg aan één dirigent……!

 Het thema van de dienst was: “Wie is de baas?”

Op het beamerscherm kwamen verschillende leidinggevende figuren naar voren, zoals president Obama, Nelson Mandela, een dirigent, enz. Maar de Grote Baas was toch wel onze Heer Jezus!

En bij Jezus zijn alle mensen gelijk, hij heeft ze allemaal even lief! Dat kwam duidelijk naar voren bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Voor deze keer was de kerkruimte ‘omgetoverd’ tot een wijngaard met daarin een aantal werkers, die door Froukje werden aangewezen.

Aan het eind van de dag kreeg ieder een zilverstuk, de één niet meer dan de ander. Maar de één had wel langer gewerkt dan de ander en dat was toch niet eerlijk?! Bij God wel: Hij houdt van de mensen en dan doet het er niet toe wanneer ze bij Hem gekomen zijn!

 Als toegift kozen we voor de vrolijke liederen met veel handgeklap: ‘Do Lord’ en ‘Dit is de dag’ , waarna de aanwezigen met blijde gezichten de kerkruimte verlieten. J.K.