Hervormde Kerk Wijnjewoude

Zangdienst

Vanavond mogen we meewerken aan de zangdienst in de Hervormde Kerk van Wijnjewoude. Een prachtige kerk, net gerestaureerd  (in ieder geval van buiten)  en alles nog in oude stijl zoals de oude herenbanken (daarin blijf je wel wakker) en de preekstoel met mooi houtsnijwerk.

Zoals in zoveel oude kerken kun je ook in deze kerk goed zien dat er vroeger belangrijke mensen waren en nog belangrijker mensen. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen dat dat in een kerk tot uitdrukking komt.
We beginnen met het inzingen voor de dienst met een drietal liederen zodat we straks ‘op één lijn zitten.
Dan worden de klokken geluid (mooie gewoonte) en kan de dienst beginnen. Voorganger is  dhr. Michel van Heijningen.
De naam zangdienst zegt het al, er wordt veel gezongen. Samenzang van psalmen en gezangen zoals ps. 122 en gez. 21.
Het koor zingt o.a. “Laat mij zijn een licht voor U Heer”
en “Heilig Woord”.
De schriftlezing is uit Ezra 4:1-5 en 24 (tegenstand bij de tempelbouw)  en uit Lukas 11 : 23- 26. waar Jezus zegt : Wie niet voor mij is, die is tegen mij, wie niet verzamelt, die drijft uiteen.
De overdenking, ‘Samenwerking geweigerd’, gaat over de plaatselijke bevolking die hulp aanbied bij het bouwen van de tempel in Zerubbabel,  en de weigering daarvan door de stammen van Juda en Benjamin.
Na de overdenking is er weer volop  samenzang  o.a. uit  Ps . 119 Gez. 459. Het koor zingt “In de stille binnenkamer”,  “Ik zal er zijn voor jou” en “Er is geen plaats”.
In aansluiting op de dienst mogen we nog een toegift ten gehore brengen van een tweetal liederen.
Al met al een sfeervolle dienst.

am.