Bergum Evangelisatiedienst

Afgelopen zondag 1 november mochten we als Ljochtbeaken in de Vrij Evangelische Gemeente in Burgum voor de vierde keer optreden. We waren hier een drietal keren eerder en de eerdere optredens zijn dus kennelijk goed bevallen.
Deze avond werd evenals de vorige keren georganiseerd door de Werkgroep Zending en Evangelisatie van deze gemeente.
De voorganger in de dienst was dhr. P. Kamphuis uit Emmeloord.
Als thema in de dienst was gekozen voor “ In vuur en vlam”.
Naast de zang van ons koor werd de samenzang begeleid door de organist D. Borneman.Na het woord van welkom werd de avond begonnen met het zingen van de liederen: Samen in de naam van Jezus en Kom tot uw Heiland. Twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer, de bundel waaruit hoofdzakelijk gezongen werd op deze avond. Tussen de samenzang door werd een drietal keren opgetreden door ons koor. Evenals op andere avonden waren de liederen van afwisselend. Vrolijk maar ook daarnaast rustige en gedragen liederen.
Na het tweede optreden van ons koor de overdenking: In vuur en vlam.
Dhr. Kamphuis sprak over het vuur van het geloof dat in ons moet branden. De liefde en warmte die we christenen moeten uitstralen naar onze medemens. Hoe we ons moeten onderscheiden door het
licht / vuur dat in ons brand.
Vaak valt dat niet mee. Als het moeilijk is in je leven en dingen tegen zitten kan je vuur zwakker worden. Soms bijna uit gaan. Maar in de brief aan de Romeinen klinkt de oproep om je vuurtje/kaarsje dan toch brandend te houden. Zoek mensen om je heen die je zwakke vuurtje/ lichtje weer helder kunnen laten schijnen. Blijf zoeken naar mensen waar het vuur helder brandt. Geef niet op en
je moeite zal zeker beloond worden.
De passie zal in je terug keren en je kunt een hulp/ voorbeeld zijn voor je medemens.
Na de overdenking opnieuw samenzang en koorzang van It Ljochtbeaken. Een evangelisatie boodschap die voor iedereen helder en te begrijpen was.
Samenvattend kan gezegd worden dat je vertrouwen in God beloond zal worden en dat je uiteindelijk veilig in Jezus zijn armen terecht zult komen. De samenzangliederen: God is getrouw en Veilig in Jezus armen waren dan ook zeer passend.
Tot slot werd de dienst afgesloten met het zingen van: Er komen stromen van zegen. Daarna volgde ons gebruikelijke toegift: Do Lord en Dit is de dag.
Als koor was het weer fijn om aan deze dienst mee te werken.
A.H.