Geref. kerk Twijzel

Deze zondagmorgen waren we om ongeveer kwart voor negen present bij de kerk in Twijzel, waar we hartelijk welkom werden geheten en de koffie en thee al op ons stonden te wachten.

 

 

 

Zoals gewoonlijk zongen we na ons ‘bakkie leut’ ,voordat de kerkdienst begon, enkele liederen om de stembanden alvast wat losjes te maken en tegelijk onze nieuwe geluidsapparatuur op de juiste manier in te regelen. Dit alles verliep zoals gewoonlijk op een ongedwongen, fijne manier.

 

 

Centraal in de preek stond het verhaal van de blinde man n.a.v. Johannes 9: 26-39: we mogen ons verwonderen over de grote weldaden van onze God en Vader! Spontaan werd er zo nu en dan meegezongen en meegeklapt door de aanwezigen.

 

Afgaande op de reacties van een aantal gemeenteleden mogen we nog wel ‘ns terugkomen!

 

 

Vier keer per jaar wordt er in deze gemeente een koor uitgenodigd en de gewoonte daarbij is dat na elk optreden de dirigent een bos bloemen krijgt overhandigd. Zo ook deze keer, waardoor Jaap z’n dag niet meer stuk kon! JK