Kerk ‘op de hoogte’ Wolvega

Sing-In  hervormde kerk  Wolvega  (Kerk op de Hoogte)

Wat haastig (eerst familiebezoek ) naar Wolvega getogen, de anderen waren er vast en zeker al.  De hervormde kerk (kerk op de hoogte)  aldaar had ons uitgenodigd te komen zingen  in een geplande Sing- In. Toen ik uit de auto stapte hoorde ik op het vlak naast de kerk gelegen parkeerterrein  het koor al “warm zingen” met het bekende lied “Jezus roept zondaars” wat mij de gedachte ontlokte  ja ik kom.

De kerk was goed bezet en er werd enthousiast gezongen.  Dan weer samenzang,  dan weer “it  Ljochtbeaken”  afgewisseld met gedichten en teksten en gebeurtenissen uit de bijbel.  In het voetlicht deze keer het verhaal  uit Lukas 10:  38 t/m 42.

Dit verhaal gaat eigenlijk over  wat wel en minder belangrijk is in het leven  en waar Martha klaagt over haar zus Maria   die haar niet helpt bij de zorg voor hun gasten.  Jezus geeft haar een heel verrassend antwoord.  Leest U het maar eens.

In een volle kerk is  een Sing- In  iets geweldigs en als je daar als koor aan mee mag werken is heel fijn.

Liederen als  Heer ik kom tot U,    De rivier,  en Fluistering van hoop,   doen gewoon wat met je.

Op het parkeer terrein was natuurlijk ook alles goed te horen geweest, heel misschien waren er wel mensen die even hebben staan luisteren. Dat zou heel mooi zijn geweest.

AvdM