Volkskerstzang Haulerwijk

Evenals verleden jaar mogen we ook  nu weer op 21 december een thuiswedstrijd zingen in sporthal de Bongerd tijdens de Volkskerstzang 2012. De organisatie had ook dit jaar gevraagd of we als Ljochtbeaken een aantal vrijwilligers konden leveren voor de op- en afbouw van podium, licht , geluid en decor. Zo geschiede dat ook Ljochtbeakens samen met leden van andere koren al vanaf  08.00 u aanwezig waren om de sporthal om te toveren tot een ware kerstconcert zaal.

Het is bijzonder om te zien dat de volkskerstzang dwars tegen alle “maatschappijverkilling” in, mensen samen brengt en verbindt met als doel ook samen als dorpen op een muzikale wijze stil te staan bij de betekenis van het grote kerstevangelie.

Vanzelfsprekend hadden we ook weer een aantal kerstliederen ingestudeerd waarvan we er drie mochten zingen tijdens deze 7e volkskerstzang. Als eerste zongen we het ingetogen “het geboren Kindje” waarna er een bijzonder  “lied van de 5 kaarsen” volgde. Voor dit lied was er door koorlid Luut Cordes een grote kandelaar gemaakt met vijf kaarsen die tijdens het lied werden aangestoken door Shanna en Daniëlle,  twee “pakesizzers” van koorleider  Jaap.  Hierdoor kreeg het lied een extra indringende dimensie, prachtig passend bij kerst.  U kunt de kaarsen binnenkort zien branden in het filmpje op www.vkzhaulerwijk.nl  Met ons laatste lied “Een vrolijk kerstfeest” zongen en zwaaiden  we uitbundig de volle Bongerd toe en werd er als reactie van de zaal spontaan meegeklapt.

Na afloop hebben een aantal leden zich weer van de goede kant laten zie door mee te helpen met opruimen waardoor de vrachtwagens om 24.00 uur weer vol geladen waren.

Dankbaar mogen we zijn dat we als Ljochtbeaken ook in 2012 de grote kaars hebben mogen laten branden, want  Het Licht is opgegaan, wie het horen wil, die hore: is geboren onze Heer! Gezegende kerstdagen toegewenst! Jw