Feesttent Ferwert

Een feestelijke dienst in een feesttent te Ferwert: wat fijn om daarin ons eerste optreden van het nieuwe zangseizoen te verzorgen! Terwijl de kerk- eh sorry: tentgangers binnendruppelden richting koffie- of theepot, zongen wij als koor met een aantal zangnummers het hoogste lied! Het thema van de tentdienst was: “Wat sjochsto?! Ds. Elverdink uit Oostermeer (eerder predikant in Haulerwijk) hield over dat thema een tweedelige overdenking n.a.v. Jeremia 1 : 11-14 en Mattheus 6: 25-29. Meestal verzorgen we als koor tijdens een kerkdienst drie optredens van elk drie liederen met voor en na de dienst ook nog een aantal liederen. Deze keer ook voor en na een (groter) aantal liederen, maar tijdens de dienst twee optredens van elk twee liederen. Weer ‘ns wat anders, nietwaar?! Een van de samenzangliederen was het bekende “Welk een Vriend is onze Jezus”. Dit lied met een prachtige bovenstem staat ook op ons repertoire. Die werd door een aantal koorleden dan ook uit volle borst gezongen. En het klonk heel mooi! Het waaide die middag vrij hard waardoor het tentdoek nogal stevig tekeer ging. Het dak ging er echter door ons toedoen bijna af toen we na de dienst nog enkele vlotte, feestelijke liederen zongen, die bij het publiek erg in de smaak vielen getuige het spontane meezingen en meeklappen. Opgemerkt moet nog worden dat het rode bestelbusje met daarin de geluidsapparatuur voor ’t eerst opgesierd was met aan weerskanten een supergrote afbeelding van ons koor! Een mooi stukje reclame voor “It Ljochtbeaken”! JK