de Arke Drachten

Zondag 14 april optreden in de “Arke”in Drachten, een mooie “zing”kerk want de akoestiek  is er geweldig voor een koor en dat maakt het zingen licht.

De Arke ook een kerk waar ik goeie herinneringen aan over gehouden heb omdat  wij er ooit zijn getrouwd  maar dit even terzijde.

Spreker is deze avond Gerrit Lolkema uit Buitenpost. Voor de dienst zingen we vast een paar liederen  o.a. “Dit weet ik zeker” en “Eens zal ik in vrijheid zijn”   niet alleen om onze stemmen een beetje op peil te krijgen maar ook om  vast van de sfeer te  proeven.

Het thema van de verkondiging is: Het koninkrijk is bij je. Het gaat over de wederkomst van Jezus.

De speerpunt is Lukas 17 vers 21 waar in Jezus zegt “Maar weet wel:    Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.

Maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen.

Ook wordt er uitgebreid gesproken over de Heilige Geest  en er mogen mensen naar voren komen zodat  er voor hen kan worden gebeden dat de Heilige geest in hun hart mag komen.

Veel zang zowel samen als ook  het koor alleen  en er worden mooie liederen gezongen zoals: Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Wanneer we dit als koor vol overgave  zingen   voor een volle of mindervolle kerk zal de Heilige geest ook Zijn werk doen.

A.v.d.M.