Dienst PKN Haulerwijk

Op 19 februari hadden wij een optreden in gebouw De Oerdracht van de Protestantse Gemeente in Haulerwijk, een thuiswedstrijd zeg maar.
Vooraf aan de dienst hebben we enige liederen gezongen: Het Hemelse lied, Ik bewaar je en Ik ben zo dankbaar, Heer.
De muzikale begeleiding was van Anneke Haaisma en natuurlijk Jaap Kuperus. De dienst werd voorgegaan door ds Ineke v/d Beukel. Ds v/d Beukel was net terug van de reis naar Kenia die ze samen met dokter de Nes, zijn vrouw en Francien Hut en nog enkele mensen heeft gemaakt.
Na het openingsgebed hadden we een samenzang: De rivier.
De eerste lezing ging over Spreuken 1 vers 1 t/m 7, die gaat over de dwaas die wijsheid veracht en alle onderricht weigert.
Deze lezing had dokter de Nes uitgezocht i.v.m. het openen van de school in Siaya Kenia.
Vervolgens zongen we 2 liederen: Ik zal er zijn voor jou en Jezus is mijn Vriend.
De tweede lezing was Mattheus 6: 25t/m 34: “Wees niet bezorgd over de dag van morgen, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”
Aansluitend zongen we de liederen: Toen ik naar mijn naaste zocht en Sit net yn noed.
Ineke v/d Beukel liet daarna ongeveer 40 foto’s zien van de feestelijke opening van de school. Groot was het enthousiasme van de leerlingen en het swingende kerkbezoek van de mensen in Kenia. Al met al een indrukwekkende reis en een hoop inspirerende mensen gezien!
Het laatste blokje wat we gezongen hebben was: ‘k Wil U prijzen Heer met als slotlied/ samenzang: Er komen stromen van zegen.
Hierna volgde de Zegen voor ons allemaal!
We hadden nog twee slotliederen: In de stille binnenkamer en Hij die gelooft.
Wij als koor vonden het een inspirerende dienst en vonden het fijn om hieraan meegewerkt te hebben.
Tot een volgende keer! HdV