Op Zondag 5 februari kwamen we 9.30 bij elkaar op het terrein van Jan Witteveen in Waskemeer, om te vertrekken naar Beetsterzwaag waar we waren uitgenodigd om op te treden in een kerkdienst voor mensen met een geestelijke en een lichamelijke beperking.

De opkomst voor deze dienst leek eerst niet geweldig, maar net voor dat het begon om10.30 uur zat de zaal vol.

Voor de dienst begon hadden we al twee liederen gezongen, waar door de aanwezigen heel enthousiast op werd gereageerd.

Nadat een ieder was verwelkomt door ds. Annemarie Klomp-Hogeterp, gingen we samen zingen en kregen via ds. de Groeten van God, waarna er weer een samenzang was met het lied ‘ Bijeen geroepen uit onze Huizen’.

Waarna we samen gingen bidden.

Nu was het de beurt aan het ‘it-Ljochtbeaken’ we zongen twee liederen ‘Is je deur al op slot’ en Glorie, glorie, halleluja’ aan het applaus was te horen dat het in de smaak viel.

We hadden nu weer een samenzang met het lied ‘Laten wij nu samen’.

Ds. ging het thema inleiden wat ze gekozen had ‘Allemaal verschillende soorten zout’ hierbij werd de koster uitgenodigd om de schillende soorten zout te proeven maar het bleek allemaal zout te zijn.

Ds. gaf uitleg aan het thema naar aanleiding van het bijbel gedeelte Mat. 5, 13-16

‘Jullie zijn het het zout’ waar Jezus zegt tegen zijn discipelen zegt jullie zijn het zout der aarde, dit gedeelte werd door de ds. heel begrijpelijk uitgelegd.

Hierna zongen we als Ljochtbeaken nog twee maal twee liederen met een geweldige solozanger uit de gemeente, hier werd uitbundig voor geapplaudisseerd.

Na een paar liederen samen te hebben gezongen, kregen we een verzoek uit de gemeente om het lied ‘Als de klok van Arnemuiden’ te zingen dit werd uit volle borst mee gezongen.

Na het afsluiten met een dankgebed en de zegen, hebben we nog twee liederen als toegift gezongen

Al met al een geweldige blijde dienst waar we allemaal van hebben genoten.

R.H.