Op zondag 26 maart 2017 gingen wij in aller vroegte, dit vanwege de zomertijd, naar Ens waar wij in de protestantse Gemeente “De Zaaier” als koor moesten gaan zingen.

In het voorprogramma van deze dienst hebben wij drie liederen ten gehore gebracht en wel:

Het hemelse lied, Jezus is mijn vriend en Ik wil U prijzen, Heer.

Ds. G.Timmer  ging voor in deze missionaire dienst.

Na votum, groet en samenzang hebben wij in ons tweede blokje de volgende liederen gezongen en wel: Maak een vrolijk geluid voor de Here en de Rivier.

De schrift lezing was uit het evangelie van Johannes 9 en wel de verzen 1-12, 13-23 en 24-41. met daarin telkens tussendoor samenzang.

De preek ging over: De blinde man die  d.m.v. wat modder weer ziende werd.

Jezus spuwde op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde.

Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, wat de man ook deed en waarop zijn genezing volgde.

Na dankgebed, voorbede, de collecte, slotlied, terugkeer van de jeugd en de zegen hebben wij als koor nog twee liederen laten horen, deze waren: Hij die geloofd en Dit is de dag.

De dominee zong deze laatste liederen, staande tussen de koorleden in mee.

Na afloop zei hij “dat hij het mooi vond en ook wel deel uit zou willen maken van ons koor”.

Waarop ik antwoorde “dat het helaas niet mogelijk was, omdat  u een rok aanheeft” wij zijn nu eenmaal een mannen koor en mannen met rokken aan vinden wij toch wel een beetje ’eng’.

Maar het was een mooie dienst in een mooie kerk waar het vanwege de goede akoestiek goed zingen was.

De mensen keken voordat ze meededen eerst wat ‘de kat uit de boom’ maar het is zoals die vrouw die me na afloop zei: “Het was ontzettend mooi en voor herhaling vatbaar”.

Nou, wij komen graag nog wel een keer naar Ens!

F.H