De Oerdracht Haulerwijk

Met onderstaand lied hebben we op zondagmorgen 22 juni 2014 onze nieuwe pastoraal werkster Renate de Vries- Martini als koor en verdere aanwezigen welkom geheten binnen onze kerkelijke gemeente.

In overleg met haar hebben we enkele liederen gezongen, zowel voor als tijdens de dienst.

Het thema van de dienst was: Lichtdragers.

We mogen allemaal dragers zijn van Gods Licht. Dat geldt voor elk individueel mens maar ook voor ons als koor!

Haar collega ds. Ineke van de Beukel zong één van de lievelingsliederen van Renate: “Hjir bin ik Hear, wol my liede”.

Bijzonder was ook de toespraak van de voorzitter van de kerkenraad van de Vrijgemaakte Kerk van Haulerwijk, waarin hij sprak over toenadering van de beide kerken. Hopelijk is die tijd niet ver meer!

Al met al een vrolijke, indrukwekkende kerkdienst en hopen we ook als koor dat Renate een goede, gezegende tijd tegemoet mag gaan in onze gemeente!

Dit is de dag, dit is de dag,

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.

Wees daarom blij, wees daarom blij

en zing verheugd en zing verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft,

wees daarom blij en zing verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

la-la-la

Dit is de dei, dit is de dei,

dy ‘t de Hear ús jout, dy ‘t de Hear ús jout.

Wês dêrom bliid, wês dêrom bliid

en sjong mar ta, en sjong mar ta.

Dit is de dei dy ’t de Hear ús jout,

wês dêrom bliid en sjong mar ta!

Dit is de dei, dit is de dei, dy ‘t de Hear ús jout.

Welkom bij ons(2x)

met uw man en kroost(2x)

Wij wensen u een fijne tijd

in de PKN van Haulerwijk!

Licht van de Heer wilt u geven aan ons,

sterkte en blijdschap wensen w’ u toe!

Heer zegen haar bij al haar werk:

ús’ RE-NA-A-TE!!

J.K.