PKN Marrum

In het bijna noordelijkste puntje van Friesland, in restaurant ‘Seedykstertoer’ tegen de Waddenzee-dijk te Marrum, mochten we deze zondagmorgen een optreden verzorgen tijdens de startdienst van de plaatselijke PKN-gemeente.

De van een ligboxenstal omgetoverde restaurant-/museumruimte was tot de laatste plaats bezet.

Tijdens het koffiedrinken voor de dienst kreeg elke aanwezige een kleurig draadje om de pols, met de bedoeling dat alle kleuren van de regenboog symbolisch aanwezig moesten zijn.

Ds. Johan Helfferich ging daar in zijn overdenking met als thema “Met hart en ziel – vieren en verbinden” verder op in: bij vermenging van de regenboogkleuren krijg je een grauwe, grijsachtige, onaangename kleur; maar de kleuren apart bij elkaar leveren een prachtig beeld op!

Zo is elk mens ‘met zijn eigen kleur’ uniek en al die losse mooie kleuren mogen een mooi geheel vormen in het vieren en verbinden voor wat betreft de aanstaande kerkelijke werkzaamheden. Hopelijk gaan zoveel mogelijk gemeenteleden daaraan met hart en ziel meewerken!

In deze vrolijke dienst. met ook leuke bijdragen van de kinderen, zongen wij onze vrolijke liederen tot eer van onze Hemelse Vader en met zo nu en dan spontane deelname van de aanwezigen.

Na afloop werd elk getrakteerd op koffie of fris met daarbij een heerlijk stuk gebak met slagroom.Dat overkomt ons niet elke keer!

Afgaande op de reacties mogen we best nog ‘ns weer terugkomen voor een optreden! JK