de Fryske Oekumenyske Tsjint in de RK-kerk te Sloten

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in de Fryske Oekumenyske Tsjint

in de RK-kerk te Sloten op 18 november2018.

Het was ook deze zondag opnieuw vrij vroeg opstaan om op tijd in de kerk te Sloten te kunnen zijn. Maar geen probleem. Na een klein uurtje rijden was iedereen goed wakker en waren we in Sloten. We werden er vriendelijk ontvangen. De koffie met cake stond klaar en al vrij snel werd duidelijk dat er in deze mooie hoge kerk goed te zingen was. Er was een prima akoestiek en dat is voor een koor natuurlijk heel plezierig.

De voorganger (foargonger) in deze Friese Oecumenische dienst (FRYSKE OEKUMENYSKE TSJINST) in de FREDERIKUSTSJERKE fan SLEAT  was pastoor (pastoar) B. van der Wal uit Sappemeer.

De gehele dienst verliep in de Friese taal. Zo ook de liederen van de gemeente en het koor.

Voor de dienst zong ons koor 2 liederen:
Dêr is gjin plak
Ienris kom ik by de Hear

Kort daarna werd een ieder door de voorzitter welkom geheten, de mededelingen volgden en men  ging vervolgens over tot het volgen van de liturgie.

Bemoediging en Groet door pastoar van der Wal.

Aansluitend gebed en daarna meerdere malen optreden van ons koor.

Tussen de optredens door was er de Ferkundiging waarin de voorganger sprak over de wijze waarop mensen in het leven staan.

Jong en oud, rijk en arm, positief of negatief, maar allen met het uitzicht op eeuwig leven bij de Heer.

Samenvattend:  Wie- of wat  je ook bent zoek Gods liefde en je zult leven, eeuwig leven.

Na de Ferkundiging zongen we gezamenlijk de geloofsbelijdenis en volgde opnieuw koorzang met de gemeente.

De dienst werd afgesloten met gebed en het zegenlied.

Hear, wês mei ûs oant in oare kear.

Als toegift zongen koor en gemeente gezamenlijk het lied
Dit is de dag? Dit is de dei

Een bijzondere dienst in een mooie kerk die door een ieder als mooi is ervaren.

 

A.H.