Koepelkerk Veenhuizen

Optreden It Ljochtbeaken in de Volkskerszangdienst zondag 16 dec. 2018
in de Koepelkerk  te Veenhuizen.

In deze donkere dagen voor kerst kan men wel wat licht gebruiken en als je wat licht mag laten schijnen door te zingen, is dat een voorrecht om te doen.
Vooral in de prachtig versierde koepelkerk met zijn uitstekende akoestiek.
Een hartelijk welkom met koffie en koek valt ons ten deel en we voelen ons er meteen thuis.

Voor de dienst zingen we enkele kerstliederen om de stem wat op peil te brengen.
Na een welkomstwoord van mevr. Scholten zingen we samen  ‘Nu zijt wellekome’ en ‘Midden in de winternacht’. Na gebed gaan we door met de samenzang en zingen we ‘Komt verwonderd u hier mensen’.
Ook de jeugd is vertegenwoordigd  en Sven leest uit Lucas 2 vers 1t/m7 wat over de geboorte van Jezus gaat. Na nog een keer samenzang is ons koor It Ljochtbeaken aan de beurt en we zingen ‘Ook voor jou’ en ‘Bij Marije’.
Deborah leest Lucas 2 vers 8t/m14 wat gaat over de herders die het goede nieuws over de geboorte van Jezus horen.  Daar past een lied als ‘Zeg eens herder waar kom jij vandaan’ natuurlijk heel goed bij en dat zingen we dan ook met z,n allen.
Na het  Kerstverhaal door mevr. Meijer en het samen zingen van  “Stille nacht”  brengt It Ljochtbeaken weer twee liederen ten gehore en wel ‘Klein als een kindje’ en ‘Kijk daar eens die twee’.
Renske leest Lucas 2 vers 15t/m20 waarin wordt verteld dat de herders naar Bethlehem gaan.
Dan weer prachtige samenzang en een gedicht door mevr. Feiten.
Het koor zingt als laatste ‘In Bethlehems stal’ en ‘De Redder is geboren’.
Dat iedereen het mooi vond was aan het applaus  wel te horen!
Na een dankwoord hebben we tot slot nog met z’n allen en vol overgave gezongen het ‘Ere zij God’  en dat was helemaal geweldig!

AM