Het Lichtpunt in Kollummerzwaag

Op 4 november 2018 gingen wij als “it Ljochtbeaken” naar “Het Lichtpunt” in Kollummerzwaag om daar voor de 278 ste keer op te treden in ons 16 jarig bestaan als koor.

Het was voor ons de 8 ste keer dat we door “Het Lichtpunt” waren uitgenodigd om daar een optreden te verzorgen.

We troffen een zaal vol mensen en het was er gezellig.

Een ieder zat er aan een kopje koffie of thee en waren onderling met elkaar in gesprek.

Om 16.00 uur nam de heer Castelein het woord en wenste een ieder welkom, waarna hij het woord aan Jaap gaf zodat wij als koor met het programma konden beginnen.

Ook Jaap wenste een ieder namens het koor welkom!.

Ons programma bestond uit 4 blokjes van 3 liederen en na elk blokje hadden we een samenzang.

In  het 1 ste blokje zongen we o.a. “Lichtstad”en gezamenlijk “Er komen stromen van zegen”.

In het tweede blokje zongen we o.a. “Ik zal er zijn” en gezamenlijk “Welk een Vriend is onze Jezus”.

Hierna volgde de Pauze.

In het derde blokje na de pauze zongen we o.a. “de haven van rust”en als samenzang “Zoals ik ben”.

Het vierde en laatste blokje zongen we “Het lied van de Schepping” waarna we gezamenlijk ons slotlied zongen “ ’k Heb geloofd en daarom zing ik”.

Om 18.00 uur nam de heer Castelein wederom het woord om een ieder te bedanken en een enkeling  in het bijzonder.

Al met al was het een zeer geslaagde middag waar we als koor met plezier aan terug kunnen denken.

We hebben als koor al zingend Gods Woord kunnen uitdragen en daar gaat het om!.

Er waren ook mensen van Radio. TV. Noord Oost Friesland aanwezig die in het bezit zijn van onze CD’s.

Wij kunnen in hun programma “Klankbord” dat op zaterdag vanaf 08.00 uur in de morgen wordt uitgezonden, verzoeknummers aanvragen.

Je kunt dan bellen met het nummer: 0511441202.

Dit is niet alleen mooi dat het kan maat tevens promotie voor ons koor!.

Zo ging het koor, dat ook die middag had gezongen “Wy binn’in koar en wy sjongen sa graach” blij en voldaan weer naar huis.

Op naar de 279 ste keer !!!.

 

Fred Heyne.